+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Rozwód a kredyt hipoteczny

Klienci przychodzący po poradę prawną najczęściej zastanawiają się, jaki wpływ na zaciągnięty przez małżonków kredyt ma rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód. Spieszymy z odpowiedzią.

Rozdzielność majątkowa

Do rozdzielności majątkowej dochodzi m.in. z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd. Od tej daty, między byłymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, iż wszelkie nabyte przez nich przedmioty nabywane są do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwód a kredyt hipoteczny

Kredyt zawarty na nazwisko obojga małżonków z chwilą rozwiązania małżeństwa nadal obowiązuje. Oznacza to, że małżonkowie są zobowiązani do dalszego uiszczenia należnych rat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Nasza kancelaria praktykuje w ramach podziału majątku wspólnego przejęcie w całości umowy kredytowej przez jednego z małżonków. W tym celu konieczne będzie uzyskanie stosownych dokumentów, zgód baku i dopełnienie formalności.

Niemniej jednak, do czasu rozwiązania spraw majątkowych byli małżonkowie nadal zobowiązani są wspólnie do dalszej spłaty kredytu.

Posiadamy doświadczenie w zakresie spraw dotyczących podziałów majątków wspólnych, w szczególności takich, które pozostają obciążone kredytami, w szczególności również kredytami hipotecznymi.

Zapraszamy do kontaktu.

‹  powrót