+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Kiedy można uchylić akt poświadczenia dziedziczenia?

Nabycie spadku po zmarłym może nastąpić przed notariuszem lub przed Sądem. Co do zasady spadek można nabyć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Termin na złożenie oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku wynosi 6 miesięcy od daty powzięcia wiedzy o powołaniu do spadku. W braku złożenia takiego oświadczenia następuje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W […]

czytaj całość  ›

Nakłady na mieszkanie konkubenta

Klienci Kancelarii pozostający w związkach partnerskich często zadają nam pytania dotyczące rozliczenia nakładów na majątek drugiego partnera. Brak ustawowych regulacji dotyczących rozliczeń pomiędzy partnerami jest dla wielu osób kłopotliwy. Większość z nich uważa, że rozliczenie takich nakładów nie jest możliwe z uwagi na brak zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Nic bardziej mylnego! Rozliczenia majątkowe między […]

czytaj całość  ›

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Klienci naszej Kancelarii często przychodzą do nas z zapytaniem, czy pozbawienie rodzica praw rodzicielskich ma wpływ na otrzymywane przez dziecko alimenty. Śpieszymy z odpowiedzią! Władza rodzicielska z punktu widzenia prawa W pierwszej kolejności – jedynie po krótce, należy napomknąć, że władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom i trwa od narodzin dziecka, aż do […]

czytaj całość  ›

Czy kredyt może być zaliczony do kosztów utrzymania dziecka?

Klienci Kancelarii, którzy zwracają się do nas z prośbą o wsparcie w sprawach alimentacyjnych, coraz częściej zastanawiają się czy rata kredytu (także hipotecznego) może być zaliczona do kosztów utrzymania dziecka? Spieszymy z odpowiedzią. Stanowisko sądów w Polsce Linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce, w większości stoi na stanowisku, że zobowiązania kredytowe, jak i wynajęcie lokalu […]

czytaj całość  ›

Brak realizacji kontaktów z dzieckiem – kiedy nałożenie przez Sąd Opiekuńczy obowiązku zapłaty nie będzie możliwe?

Co do zasady, w przypadku realizacji kontaktów np. rodzica z dzieckiem z uwagi na postawę osoby, pod której pieczą znajduje się dziecko (najczęściej drugi rodzic)  – osoba, która nie mogła zrealizować kontaktów, może domagać się, aby Sąd opiekuńczy nałożył na opiekuna obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej, za każdy niezrealizowany kontakt. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez […]

czytaj całość  ›

Zadośćuczynienie dla byłego małżonka za zajmowanie się domem

Hiszpański Sąd wydał kilka dni temu przełomowy – z punktu widzenia praw kobiet (lecz nie tylko) wyrok rozwodowy, na podstawie którego żona otrzyma od męża zadośćuczynienia za pracę na rzecz wspólnego domu. Szczegóły przełomowej sprawy rozwodowej Istotą tej sprawy pozostaje fakt, że małżonkowie przed ślubem podpisali tzw. intercyzę, co powodowało, że majątek, który zgromadził jeden […]

czytaj całość  ›

Wysłuchanie małoletniego w niebieskim pokoju

Klienci Kancelarii często zadają nam pytanie, czy dziecko będzie musiało zeznawać w danej sprawie przeciwko drugiemu rodzicowi. W sprawach cywilnych (w tym także w sprawach rodzinnych) obowiązuje zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat, a jeżeli świadkiem ma być wspólne dziecko stron – nie może być świadkiem, jeżeli nie ukończyło 17 […]

czytaj całość  ›

Procedura niebieskiej karty

Coraz częściej w codziennej pracy, Klienci zadają nam pytania o kwestie formalne związane z „założeniem” niebieskiej karty. W dzisiejszym wpisie, postaramy się Państwu po krótce wyjaśnić czym jest procedura „niebieskiej karty”. Czym jest procedura niebieskiej karty? Procedura „niebieskiej karty” to nic innego, jak podjęcie czynności przez uprawnione organy (np. Policję, lekarza, pracowników MOPS, nauczycieli) w […]

czytaj całość  ›

Czym się różni mediator od adwokata?

W dzisiejszym wpisie, chcielibyśmy Państwu wskazać na różnice między adwokatem a mediatorem. Kim jest Adwokat? Adwokatem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskała tytuł magistra prawa, ukończyła aplikację, zdała egzamin zawodowy. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka – oznacza to, że nikt nie może zwolnić adwokata co do obowiązku zachowania przez niego w tajemnicy wszystkiego tego […]

czytaj całość  ›

Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Klienci Kancelarii, którzy decydują się na rozwód, często zadają nam pytanie – czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?  Spieszymy z odpowiedzią. Na wstępie należy wskazać, że mediacja obojętnie w jakim postępowaniu – nigdy nie jest obowiązkowa. Mediacja czy to sądowa, jak i pozasądowa wymaga zgody obu stron. Nikt nie może zostać zmuszony do mediacji. Kiedy […]

czytaj całość  ›

Mediacja a podział majątku

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego potrafią przed Sądem trwać wiele lat.  Doświadczenie w naszej kancelarii pokazuje, że takie sprawy toczą się nawet przez siedem lat! Najczęstszą przyczyną długiego rozpoznawania takich spraw i związanych z tym kosztów, jest konieczność powoływania biegłych w celu ustalenia wartości domu, samochodu czy ustalenia stanu kont małżonków. Ugoda pozasądowa przed mediatorem […]

czytaj całość  ›

Mediacje w sprawach rodzinnych

Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nam na stwierdzenie, że większość spraw rodzinnych – w tym dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi – możliwych jest do zakończenia w sposób całkowicie polubowny. Nawet osoby najbardziej ze sobą skłócone mogą się porozumieć. Zazwyczaj jest to zasługa bezstronnego mediatora, który wie, w jaki sposób zaproponować stronom, aby te podjęły ze […]

czytaj całość  ›

Czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów na dziecko?

W ostatnim czasie, klienci Kancelarii zwracają się do nas z pytaniem – czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Każdorazowo wymaga zbadania sytuacji stron, małoletnich dzieci oraz dochodów rodziców – ich wzrostu, spadku lub utrzymania na tym samym poziomie oraz tzw. bieżących „kosztów życia”. Inflacja a zwiększenie alimentów […]

czytaj całość  ›

Alimenty na małżonka

Zarówno przed, w trakcie jak i po rozwodzie możliwe jest skuteczne dochodzenie alimentów od małżonka. Alimenty na małżonka – co musisz wiedzieć W trakcie trwania związku małżeńskiego, małżonek może wystąpić do Sądu Rodzinnego z powództwem o zaspokojenie potrzeb rodziny, co dotyczy nie także dzieci stron. W takim przypadku Sąd nałoży na drugiego z małżonków obowiązek […]

czytaj całość  ›

Rozwód a kredyt hipoteczny

Klienci przychodzący po poradę prawną najczęściej zastanawiają się, jaki wpływ na zaciągnięty przez małżonków kredyt ma rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód. Spieszymy z odpowiedzią. Rozdzielność majątkowa Do rozdzielności majątkowej dochodzi m.in. z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd. Od tej daty, między byłymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, iż wszelkie nabyte przez […]

czytaj całość  ›

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Nierzadko Klienci zwracający się do nas o pomoc, zadają pytanie – kto ma prawo do domu po rozwodzie? Najczęstszą odpowiedzią jest – to zależy. Dom po rozwodzie Wszystko uzależnione jest od tego, czy byli małżonkowie kupili dom/mieszkanie przed czy w trakcie związku małżeńskiego, za czyje pieniądze – czy były to pieniądze wspólne małżonków czy też […]

czytaj całość  ›

Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt hipoteczny?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Co do zasady, nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie umowy kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków. Niemniej jednak do zawarcia takiej umowy będzie potrzebna zgoda drugiego z małżonków. Zgoda małżonka a zaciągnięcie kredytu hipotecznego Bez takiej zgody Bank z całym […]

czytaj całość  ›

Brak zgody rodzica na szczepienie dziecka

Kwestia dotycząca szczepień małoletnich dzieci jest sprawą indywidualną rodziców. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy rodzice posiadają odmienne zdanie co do kwestii zaszczepienia swojego potomka. Brak porozumienia między rodzicami w sprawie szczepienia dziecka Zarówno rodzic chcący zaszczepić dziecko, jak również ten, który nie wyraża zgody na takie szczepienie, może żądać, aby kwestia ta została niejako rozstrzygnięta […]

czytaj całość  ›

Alimenty od dziadków

Klienci Kancelarii bywają zdziwieni kiedy słyszą, że mogą dochodzić alimentów w imieniu małoletniego dziecka od jego dziadków (zarówno ze strony matki jak i ze strony ojca). Osobami, które w pierwszej kolejności muszą zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka są jego rodzice. Alimenty takie nie przysługują, gdy rodzice posiadają środki na zaspokojenie potrzeb dziecka, a z tylko sobie […]

czytaj całość  ›

Alimenty na rodzica – jak się uchylić? Kiedy można żądać?

Kwestia dochodzenia alimentów przez dzieci od rodziców, jak również pomiędzy małżonkami została omówiona w poprzednich wpisach. W niniejszym artykule zajmiemy się możliwością dochodzenia alimentów od dziecka przez rodziców. Alimenty na rodzica – kiedy możliwe? Rodzic może żądać alimentów od dziecka, gdy znajduje się niedostatku i nie posiada dochodów, które pozwoliłyby mu na pokrycie usprawiedliwionych kosztów […]

czytaj całość  ›

Opieka naprzemienna

Coraz częściej klienci Kancelarii chcący złożyć pozew o rozwód dopytują o kwestie związane z tzw. opieką naprzemienną nad dzieckiem. Kwestia opieki naprzemiennej nie została uregulowana jak dotąd w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, co nie oznacza, iż nie jest możliwe jej orzeczenie przez Sąd. Opieka naprzemienna nad dzieckiem Sądy kierując się dobrem dziecka, decydują się na […]

czytaj całość  ›

Opieka naprzemienna – a świadczenie wychowawcze – świadczenie 500 plus

W ostatnim czasie opublikowany został Wyrok Sądu Administracyjnegow Rzeszowie, który poruszył kwestie związane ze świadczeniem wychowawczym w przypadku tzw. opieki naprzemiennej, czyli wychowywania dziecka na zmianę przez oboje rodziców, którzy rozstali się. Czym jest opieka naprzemienna? Opieka naprzemienna sprawowana jest przez oboje rodziców w tzw. porównywalnych i powtarzających się okresach. Najczęściej polega to na tym, […]

czytaj całość  ›

Reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców

Dnia 09 października 2020 roku Sąd Najwyższy wydał bardzo interesujące orzeczenie, dotyczące reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W przedmiotowej sprawie doszło do przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła tego, czy w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica (np. ojca), który sprawuje aktualnie […]

czytaj całość  ›

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego

Dnia 17 listopada 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne z praktycznego punktu widzenia orzeczenie, które pozostaje bardzo ważne dla osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W przedmiotowej sprawie sporna okazała się kwestia pobierania świadczenia alimentacyjnego z funduszu przez osobę uprawnioną (tj. przez dziecko), w sytuacji gdy osoba obowiązana (np. ojciec) zmarła. Pierwotnie uznano, że […]

czytaj całość  ›

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji polega przede wszystkim na uchylaniu się od płacenia alimentów, kiedy obowiązek ten powstał na mocy wyroku sądowego/zawartej ugody. Aby mówić o przestępstwie nie alimentacji łączna wartość zaległości wynosi równowartość 3 nie zapłaconych alimentów, bądź w przypadku zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Przestępstwo niealimentacji w praktyce Jak się to […]

czytaj całość  ›

COVID a rozwód

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała ogólnoświatowy lockdown. Zamknięte zostały nie tylko hotele, restauracje, kina, ale także na pewien czas (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie) doszło również do wstrzymania rozpoznawania spraw przez Sądy. Aktualnie Sądy są otwarte, ale pracują w tzw. reżimie sanitarnym. Oznacza to, że do budynku Sądu mogą wejść jedynie osoby wezwane na […]

czytaj całość  ›

Adwokat a prawnik

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy Adwokatem a prawnikiem. Mianowicie, prawnikiem jest każda osoba, która skończyła wyższe jednolite studia o kierunku prawniczym i która uzyskała co najmniej tytuł magistra prawa. Z kolei Adwokat jest osobą, która oprócz ukończenia studiów prawniczych i pozytywnej obrony pracy magisterskiej, uzyskała również pozytywny wynik z egzaminu państwowego tj. […]

czytaj całość  ›

Adwokat a radca prawny

Klienci przed wyborem specjalisty, któremu powierzą prowadzenie swojej sprawy, najczęściej uzależniają jej zlecenie Adwokatowi lub Radcy prawnemu od stanu skomplikowania sprawy. Przyjęło się, że Adwokat jest potrzebny w najbardziej skomplikowanych sprawach, z kolei z usług Radcy prawnego należy korzystać w sprawach dotyczących prawa pracy, spraw gospodarczych, jak również w celu uzyskania porady prawnej, sporządzenia projektu […]

czytaj całość  ›

Adwokat z urzędu czy warto

W opinii publicznej mylnie przyjmuje się, iż Adwokat z urzędu pracuje gorzej od Adwokata wybranego przez swojego Mocodawcę. Zarówno Adwokat z urzędu jak i Adwokat wybrany z wyboru – są zobowiązani do działania na rzecz swojego Mandanta z takim samym zaangażowaniem. Adwokat z urzędu w praktyce Problematyczna pozostaje jednak kwestia, kiedy Adwokatem z urzędu w […]

czytaj całość  ›

Alimenty z zagranicy

Niejednokrotnie spotkaliśmy się z opinią, iż możliwość dochodzenia świadczenia alimentacyjnego od osoby, która nie mieszka bądź nie pracuje w Polsce jest niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Alimenty z zagranicy w praktyce Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku braku możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w kraju z uwagi na ich bezskuteczność, możliwe jest dochodzenie tychże należności poza […]

czytaj całość  ›

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy

Przed podjęciem współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem zasadne jest określenie wzajemnych praw i obowiązków. Często klienci nie wiedzą, co wchodzi w zakres świadczonej przez pełnomocnika usługi – zakres ten powinien być z góry ustalony pomiędzy stronami. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to z braku odpowiedniego porozumienia, w ocenie Klienta Adwokat nie wywiąże się z zawartej z […]

czytaj całość  ›

Jak się rozwieść?

Klienci często pytają co robić aby uzyskać rozwód. Przede wszystkim należy dokładnie zastanowić się, czy istnieją przesłanki do orzeknięcia rozwodu, czy w naszej sprawie właściwym rozwiązaniem nie będzie np. separacja, ewentualnie czy istnieją szanse na powrót do wspólnego pożycia, podjęcie stosownej terapii. Jak się rozwieść w praktyce? Jeżeli mimo wszystko zdecydowani jesteśmy na rozwód, powinniśmy […]

czytaj całość  ›

Ile trwa rozwód?

Najczęstszym pytaniem zadawanym przez Klientów naszej Kancelarii, którzy przychodzą po poradę prawną dotyczącą sprawy rozwodowej lub powierzają jej prowadzenie jest – ile trwa rozwód, jak długo muszę czekać aby się rozwieść? Ile trwa uzyskanie rozwodu? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż niemożliwe jest z góry dokładne określenie, jak długo sprawa rozwodowa będzie trwać oraz kiedy […]

czytaj całość  ›

Ile kosztuje napisanie pisma przez prawnika

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest np. adwokat uzależnione jest od różnych czynników, m.in. od rodzaju pisma, skomplikowania sprawy, czasami również konieczności zapoznania się z dodatkowymi materiałami znajdującymi się w aktach innej sprawy, odszukaniem konkretnych akt sprawy. Od czego zależy koszt napisania pisma przez prawnika? Zazwyczaj koszt sporządzenia pisma przez prawnika […]

czytaj całość  ›

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty

Koszt wynagrodzenia Kancelarii w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych uzależniony jest od rodzaju sprawy – czy wnosimy o podwyższenie, o obniżenie, o uchylenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Istotne jest również czy możliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy i zawarcie ugody, czy też strony pozostają ze sobą w konflikcie co znacznie wydłuży proces. Ile kosztuje prowadzenie sprawy o […]

czytaj całość  ›

Ile kosztuje adwokat?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż twierdzenia, że na Adwokata stać tylko najbogatszych są nie prawdziwe. Jednocześnie krążące od wielu lat opinie, że Adwokaci pobierają wysokie wynagrodzenia, za krótki czas pracy również mijają się z prawdą. Wynagrodzenie adwokata – od czego zależy? Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika uzależnione jest m. in. od rodzaju sprawy, problematyki, dającej się […]

czytaj całość  ›

Ile kosztuje porada prawna?

Po pierwsze należy obalić mit, że konsultacja z prawnikiem jest bardzo droga. Porada prawna – gdzie jej szukać? Porad prawnych udzielają profesjonalne kancelarie prowadzone przez adwokatów oraz radców prawnych. Znacznie lepiej jest wybierać kancelarie, które specjalizują się w danej dziedzinie, na przykład w prawie rodzinnym, sprawach majątkowych małżonków, prawie gospodarczym czy prawie pracy, bowiem możemy […]

czytaj całość  ›

Rozwód a dziecko

Wraz z orzeczeniem rozwodu należy uregulować między małżonkami sprawy związane z ich wspólnym małoletnim dzieckiem, czyli takim, które nie ukończyło 18 roku życia. Chodzi przede wszystkim o to, z kim dziecko ma mieszkać po rozwodzie i jakie prawa do dziecka (oraz obowiązki) ma mieć ten drugi rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkać na stałe. […]

czytaj całość  ›

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie wymaga przede wszystkim zgody obojga małżonków na taką formę rozwiązania małżeństwa i odbywa się za porozumieniem stron. Zatem to obie strony muszą dążyć do rozwodu bez niczyjej winy. Na czym polega rozwód bez orzekania o winie? Ta forma pozwala na  szybkie zakończenie sprawy o rozwód (pod warunkiem uzgodnienie wszystkich kwestii […]

czytaj całość  ›

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu powinna być konsultacja z prawnikiem czy na pewno wszystkie warunki do rozpoczęcia procesu rozwodowego zostały spełnione. Często bowiem zdarza się tak, że klienci za wcześnie chcą złożyć pozew w sądzie albo nie są odpowiednio przygotowani (w tym na złożenie pozwu nie pozwala sytuacja wspólnych dzieci, które nie są jeszcze gotowe […]

czytaj całość  ›

Rozwód z orzeczeniem o winie

Znaczna część osób, która rozważa zakończenie swojego małżeństwa, zastanawia się na tym, czy domagać się orzeczenia przez Sąd winy współmałżonka. Decyzja związana z orzeczeniem winy często kierowana jest emocjami wynikającymi na przykład z tego, że kobieta lub mężczyzna niespodziewanie dowiaduje się, że jest oszukiwany, zdradzany. Większość z nas jednak nie zdaje sobie sprawy z czym […]

czytaj całość  ›

Separacja a rozwód

Klienci Kancelarii często mają dylemat związany z tym, czy wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu czy separacji. Różnice pomiędzy separacją a rozwodem Podstawowa różnica jest taka, że rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa. Separacja natomiast polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Przy separacji każde z małżonków może […]

czytaj całość  ›

Skorzystaj z porady prawnej

Udzielamy profesjonalnych porad prawnych w sprawach, które budzą szczególnie wiele emocji, przede wszystkim w sprawach rodzinnych takich jak rozwody, sprawy alimentacyjne, kwestie władzy rodzicielskiej czy tez sprawy związane z podziałem majątku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zgłaszający się do nas Klienci przechodzą przez wyjątkowo trudny okres w swoim życiu, dlatego do każdej sprawy staramy się podejść taktownie, indywidualnie i z dużą dozą empatii. Jest to szczególnie ważne w przypadku spraw rozwodowych, które są trudne dla większości Klientów.

Pomoc prawna

Zawsze rzetelnie informujemy Klienta o przysługujących mu prawach i możliwościach. W przypadku spraw rodzinnych ustalamy szczegółowy plan działania - przedstawiamy rozwiązania prawne, z których Klient może skorzystać oraz informujemy o konsekwencjach omawianych zachowań. Doradzamy jak najszybciej i najskuteczniej osiągnąć cel, oferując przy tym poprowadzenie sprawy od początku do końca. Nasze porady prawne w Katowicach udzielane są głównie dla klientów z miasta Katowice, miast województwa śląskiego oraz z całej Polski. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którzy doskonale wiedzą jak zadbać o interesy swoich mocodawców.

Profesjonalne porady prawne

Katowice stanowią główny obszar naszej działalności. To tutaj mieści się siedziba Kancelarii, która zawsze jest otwarta dla osób potrzebujących fachowego wsparcia i pomocy. Porad prawnych dla klientów spoza Katowic i województwa śląskiego udzielamy albo podczas osobistych spotkań albo drogą telefoniczną lub mailową. Zawsze szukamy najlepszego rozwiązania, aby nasi Klienci:
  • uzyskali dla siebie niezbędną pomoc;
  • dowiedzieli się w jaki sposób mogą bronić swoich interesów;
  • mieli możliwość rozstrzygania sporów także poza salą sądową (w drodze negocjacji i mediacji);
  • potrafili egzekwować swoje prawa wobec osób trzecich.

Porady prawne w Katowicach

Kompleksowa informacja, pełen profesjonalizm, oparcie w prawie i takt – tym właśnie odznaczają się porady prawne, które udziela nasza Kancelaria adwokacka. Katowice ul. Kawek 2A – lokal 1 – zajrzyj do naszej kancelarii i uzyskaj potrzebną Ci pomoc.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 787 68 98, 502 141 330