+48 32 787 68 98

Oferta

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie rozwodów (separacji), w sprawach rodzinnych oraz majątkowych.

Anna Rzeszutko

Rozwód / separacja

 • prowadzenie przed sądem sprawy o rozwód/ separację,
 • rozwodowa mediacja przedsądowa,
 • przygotowanie strategii, argumentów obronnych,
 • opracowania pozwu rozwodowego/o separację,
 • określenie wysokości alimentów,
 • określenie kontaktów z dziećmi,
 • opieka nad dziećmi, władza rodzicielska, opieka naprzemienna,
 • na życzenie Klienta – łączymy rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków.

więcej o rozwodach i separacjach

Sprawy rodzinne / sprawy spadkowe

 • sprawy o alimenty (na dzieci, małżonka, rodzica, od dziadków) – pomagamy dochodzić alimentów także poza granicami kraju,
 • sprawy o kontakty rodzica z dzieckiem,
 • kontakty dziadków z wnukami,
 • ograniczenia i odebrania praw rodzicielskich,
 • opieka naprzemienna,
 • ukaranie grzywną rodzica za nie wykonywanie/ utrudnianie kontaktów,
 • wyrażenie przez Sąd zgody na wyrobienie paszportu/szczepienie/wyjazd za granicę i inne – w przypadku braku zgody rodzica,
 • przygotowanie do badań psychologicznych, badań w OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych),
 • przestępstwach nie alimentacji,
 • zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa oraz macierzyństwa,
 • uznania dziecka,
 • dział spadku, zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli
 • o odrzuceniu spadku,
 • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

więcej o sprawach rodzinnych

Sprawy majątkowe

 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, majątku konkubentów,
 • sprawy o rozdzielność majątkową z datą wsteczną,
 • rozliczenie nakładów finansowych,
 • rozliczenia w ramach konkubinatu,
 • rozliczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/spółki,
 • pomoc w dochodzenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • mediacje pozasądowe i w trakcie postępowania sądowego dotyczących spraw majątkowych,
 • uniknięcia odpowiedzialności za długi małżonka,
 • zabezpieczenia klienta przed niewypłacalnością drugiego z małżonków;

więcej o sprawach majątkowych

Konsultacje prowadzimy w biurze Kancelarii oraz zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych.