+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Rozwód a dziecko

Wraz z orzeczeniem rozwodu należy uregulować między małżonkami sprawy związane z ich wspólnym małoletnim dzieckiem, czyli takim, które nie ukończyło 18 roku życia.

Chodzi przede wszystkim o to, z kim dziecko ma mieszkać po rozwodzie i jakie prawa do dziecka (oraz obowiązki) ma mieć ten drugi rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkać na stałe. Jest to szczególnie trudne, kiedy rodzice są skonfliktowani, nie potrafią ze sobą rozmawiać, a często też jedno albo oboje próbują manipulować dzieckiem, aby osiągnąć inne, własne cele. Pomocna w tym przypadku może być mediacja przeprowadzona z udziałem mediatora lub prawnika, którzy spojrzą na sprawę z dystansu i pomogą osiągnąć kompromis.

Rozwód a dziecko: opieka naprzemienna

Obecnie coraz bardziej popularna staje się tak zwana „opieka naprzemienna”, które jednak nie jest uregulowana wprost w przepisach prawa. Warto zasięgnąć porady prawnika, z czym taka opieka się wiąże oraz jakie są w danym przypadku szanse na jej uzyskanie.

Najkorzystniej dla dziecka jest, aby rodzice złożyli w sądzie tak zwane porozumienie rodzicielskie (rodzicielski plan wychowawczy), w którym zostanie opisane – po konsultacji z prawnikami – w szczególności to, jak w przyszłości rodzice będą wykonywać opiekę nad dzieckiem, jak będą przebiegać kontakty z dzieckiem, jak rodzice będą się dzielić kosztami utrzymania oraz innymi obowiązkami rodzicielskimi. W takim planie wychowawczym można szczegółowo i zgodnie ustalić prawa i obowiązki rodziców po rozwodzie. Pozwala to uniknąć kolejnych  sporów  sądowych w przyszłości  związanych z prawami  rodzica do dziecka. Założeniem takiego planu jest to, że władza rodzicielska nad dzieckiem
jest pozostawiona po rozwodzie obojgu rodzicom po równo (wspólnie). Plan wychowawczy jest następnie badany przez sąd i jeśli sąd nie ma zastrzeżeń jest on przez sąd zatwierdzany. Sąd może sugerować korektę rodzicielskich ustaleń. Co istotne, opracowanie takiego planu pozwala uniknąć badań rodziny, w tym  także dziecka (jeśli wiek na to pozwala) przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (tzw OZSS), które – co wiemy z doświadczenia – są dla dzieci stresującym przeżyciem.

Rozwód a dziecko: brak porozumienia między rodzicami

Jeśli między rodzicami porozumienia w kwestiach opieki nad dzieckiem brak, zrobi to za strony sąd, wybierając najbardziej korzystne dla dziecka (i tu uwaga!  – dla dziecka, nie dla rodziców) rozwiązanie.  Sąd może postanowić, że dziecko będzie mieszkać na stałe z jednym z rodziców a ten drugi będzie mieć z dzieckiem stałe, regularne, precyzyjnie uregulowane kontakty. Jest to związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednego rodzica i pozostawieniem jej w pełni dla rodzica drugiego. Sąd może także pozbawić władzy rodzicielskiej. Priorytetem jest tutaj dobro dziecka, którym sąd jest zobligowany się kierować ustalając kwestie opieki.

‹  powrót