+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Opieka naprzemienna

Coraz częściej klienci Kancelarii chcący złożyć pozew o rozwód dopytują o kwestie związane z tzw. opieką naprzemienną nad dzieckiem. Kwestia opieki naprzemiennej nie została uregulowana jak dotąd w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, co nie oznacza, iż nie jest możliwe jej orzeczenie przez Sąd.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Sądy kierując się dobrem dziecka, decydują się na powierzenie pieczy nad małoletnim dzieckiem, właśnie w sposób opieki naprzemiennej. W tym miejscu na uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku, w którym Sąd rozwiązując małżeństwo stron przez rozwód, powierzył opiekę nad małoletnią córką obojgu rodzicom i orzekł opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Jednocześnie, Sąd kosztami utrzymania małoletniego dziecka obciążył oboje rodziców i ustalił, że ich udział w tych kosztach jest równy. Zdaniem tego Sądu możliwe jest określenie, że dziecko będzie mieszkało z każdym z rodziców (z matką a następnie z ojcem) w powtarzających się okresach. Zamieszkiwanie córki z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – tak wakacyjnych, świątecznych jak i tygodniowych, będzie dla małoletniej lepsze niż, gdyby dziecko miało zamieszkać tylko z jednym z rodziców.

Opieka naprzemienna spowoduje nie tylko lepszy kontakt dziecka z danym rodzicem, ale przede wszystkim spowoduje możliwość równego udziału każdego z rodziców w tzw. procesie wychowawczym, rozdzieli po równo obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka – tak wychowawcze, jak i alimentacyjne. Taki podział będzie także sprawiedliwy względem byłych małżonków.

Opieka naprzemienna a alimenty

Zdaniem Sądu fakt sprawowania przez oboje rodziców opieki naprzemiennej powoduje, że mają oni obowiązek równego ponoszenia „wszelkich wydatków, wykraczających poza zwykłe i codzienne koszty utrzymywania dziecka”. Obowiązek ten dotyczy też posyłania dziecka np. na dodatkowe zajęcia, korzystania z prywatnej opieki itd. Tym samym Sąd odstąpił od zasądzenia alimentów od jednego z rodziców.

Wyrok ten daje nadzieję, iż Sądy będą coraz częściej decydować się na orzeczenie tzw. opieki naprzemiennej.

Tutejsza Kancelaria posiada liczne doświadczenie w kwestiach związanych z opieką naprzemienną. Kluczowe jest ustalenia czy dzielenie się czasem z dzieckiem będzie zgodne z jego dobrem oraz wypracowanie między rodzicami jak ponosić koszty związane z utrzymaniem dziecka. Przy opiece naprzemiennej nie powinno być bowiem zasądzonych alimentów.

Zapraszamy do kontaktu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku, sygn. akt: IV C 1212/17

‹  powrót