+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Mediacje w sprawach rodzinnych

Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nam na stwierdzenie, że większość spraw rodzinnych – w tym dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi – możliwych jest do zakończenia w sposób całkowicie polubowny. Nawet osoby najbardziej ze sobą skłócone mogą się porozumieć. Zazwyczaj jest to zasługa bezstronnego mediatora, który wie, w jaki sposób zaproponować stronom, aby te podjęły ze sobą dialog.

Co dają mediacje w sprawach rodzinny?

Mediacje w sprawach rodzinnych mogą doprowadzić do szybszego – niż przed Sądem – rozwiązania kwestii dotyczących kontaktów i alimentów na małoletnich dzieci, alimentów płatnych od rodzica na pełnoletnie dziecko, kontaktów rodziców/dziadków z dzieckiem, podziału majątku wspólnego itd. Wszystkie te sprawy sporne mogą zostać uregulowane w zawartej przed mediatorem ugodzie. Ugoda ta, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma taką samą moc prawną, jak ugoda zawarta przed Sądem czy też jak wyrok sądowy. Oznacza to, że na jej podstawie w przypadku braku jej wykonania przez drugą stronę, sprawę można powierzyć komornikowi w celu wyegzekwowania ugody.

Postępowanie mediacyjne – jak wygląda w praktyce?

Należy pamiętać, że ugody przed mediatorem mogą być zawarte w większości spraw rodzinnych. Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na podstawie umowy o mediacje (poza Sądem) jak i na podstawie skierowania stron do mediacji przez Sąd – w trakcie sprawy sądowej.

Doświadczenie pokazuje, że sprawy, które zostały skierowane do mediacji w większości kończą się zawarciem przez strony ugody. Mediacja jest nie tylko często tańszą opcją od postępowań sądowych – ale także – co najważniejsze, jest o wiele szybsza, niż długoletnie postępowania sądowe.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc klientom także w obszarze mediacji poza sądowej i sądowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót