+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Mediacja a podział majątku

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego potrafią przed Sądem trwać wiele lat.  Doświadczenie w naszej kancelarii pokazuje, że takie sprawy toczą się nawet przez siedem lat! Najczęstszą przyczyną długiego rozpoznawania takich spraw i związanych z tym kosztów, jest konieczność powoływania biegłych w celu ustalenia wartości domu, samochodu czy ustalenia stanu kont małżonków.

Ugoda pozasądowa przed mediatorem a podział majątku

Alternatywą w takim przypadku może być zawarcie ugody pozasądowej przed mediatorem, która następnie zostanie skierowana do Sądu w celu jej zatwierdzenia. Taka ugoda ma taką samą moc jak orzeczenie sądu o podziale majątku, umowa notarialna lub ugoda zawarta przed Sądem. Zawarcie ugody przed mediatorem jest nie tylko szybsze niż wieloletni proces sądowy, ale także o wiele tańsze, gdyż strony nie są zobowiązane w takim przypadku ponosić kosztów sądowych, kosztów biegłych, ewentualnych kosztów zastępstwa adwokackiego itd.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zawieraniu ugód mediacyjnych w zakresie podziału majątku. Na życzenie Klientów łączymy sprawy o rozwód/separację ze sprawami o podział majątku. Zapraszamy zatem do kontaktu.

‹  powrót