+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Klienci Kancelarii, którzy decydują się na rozwód, często zadają nam pytanie – czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?  Spieszymy z odpowiedzią.

Na wstępie należy wskazać, że mediacja obojętnie w jakim postępowaniu – nigdy nie jest obowiązkowa. Mediacja czy to sądowa, jak i pozasądowa wymaga zgody obu stron. Nikt nie może zostać zmuszony do mediacji.

Kiedy warto korzystać z mediacji przy rozwodzie?

Uważamy jednak, że warto z niej skorzystać, jeżeli m.in.:

  1. Istnieje cień szansy na podjęcie przez strony na nowo pożycia małżeńskiego i uratowanie małżeństwa,
  2. Strony posiadają wspólne małoletnie dzieci,
  3. Strony chcą w sposób polubowny zakończyć małżeństwo i  pragną rozwiązać wszelkie sprawy, w tym kwestie finansowe (podział majątku itd.)

Zalety prowadzenia mediacji

Co więcej – mediacja jest nie tylko dobrowolna, ale także w wielu sprawach zmniejsza koszty postępowania. Dodatkowo – mediacja jest tajna. Co oznacza, że o jej przebiegu wiedzę posiadają tylko strony i mediator – oraz inne osoby które brały w niej udział (pełnomocnik). Nie musi zakończyć się powodzeniem – ugodą. Jeżeli strony nie porozumieją się – mediator (w sprawach sądowych) przekazuje Sądowi informacje o zakończeniu mediacji, braku zawarcia ugody i sprawą zajmuje się dalej Sąd.

Mediacje a rozwód

Należy pamiętać, że mediacje mogą przyspieszyć rozpoznanie sprawy, a mediator – który jest bezstronnym arbitrem – pomaga stronom na wypracowanie przez nie satysfakcjonującego obie strony kompromisu. Przed mediatorem można stworzyć m.in. porozumienie rodzicielskie, na podstawie którego Sąd wyda wyrok rozwodowy w zakresie alimentów na dzieci, kontaktów rodzica z dziećmi. W kwestii władzy rodzicielskiej nie jest dopuszczalne zawarcie ugody przed mediatorem – o władzy decyduje Sąd, co nie oznacza, że nie może ona przysługiwać obojgu rodzicom.  W sprawach rodzinnych umiejętność porozumienia się pomiędzy rodzicami jest kluczowa także z uwagi na dobro dziecka.

Doświadczenie pokazuje, że większość spraw, w których małżonkowie nie potrafili się porozumieć – dzięki zgodzie na mediacje – zakończyło się szybciej, niż pierwotnie oczekiwano. Nadto, wiele spraw – gdzie małżonkowie na początku nawzajem uważali się za winnych rozkładowi pożycia małżeńskiego – kończy się polubownie, a byli małżonkowie potrafią porozumieć się w wielu istotnych dla nich sprawach – m.in. w kwestiach podziału majątku, małoletnich dzieci, zwierząt itd.

Nasza Kancelaria skutecznie łączy sprawy rodzinne z mediacją, zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót