+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt hipoteczny?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Co do zasady, nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie umowy kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków. Niemniej jednak do zawarcia takiej umowy będzie potrzebna zgoda drugiego z małżonków.

Zgoda małżonka a zaciągnięcie kredytu hipotecznego

Bez takiej zgody Bank z całym prawdopodobieństwem nie udzieli nam kredytu hipotecznego. Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu przez drugiego z małżonków ma na celu zabezpieczenie interesów Banku przed niewypłacalnością lub zaprzestaniem spłacania kredytu przez małżonka zawierającego umowę z Bankiem.

Co w przypadku, gdy jeden z małżonków chce wziąć kredyt hipoteczny, a drugi mu na to nie pozwala? W takiej sytuacji małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską lub złożyć do Sądu odpowiedni pozew o ustanowienie takiej rozdzielności. Nasza Kancelaria oprócz szeroko rozumianych spraw rodzinnych posiada doświadczenie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

‹  powrót