+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Adwokat a radca prawny

Klienci przed wyborem specjalisty, któremu powierzą prowadzenie swojej sprawy, najczęściej uzależniają jej zlecenie Adwokatowi lub Radcy prawnemu od stanu skomplikowania sprawy. Przyjęło się, że Adwokat jest potrzebny w najbardziej skomplikowanych sprawach, z kolei z usług Radcy prawnego należy korzystać w sprawach dotyczących prawa pracy, spraw gospodarczych, jak również w celu uzyskania porady prawnej, sporządzenia projektu umowy, uzyskania opinii prawnej.

Nic bardziej mylnego.

Adwokat a radca prawny – podstawowe różnice

Początkowo różnice pomiędzy zawodem adwokata a radcy prawnego były oczywiste. Zawód radcy prawnego jest zawodem młodszym od zawodu adwokata. Radcowie prawni obsługiwali wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe, z kolei Adwokaci nie mogli udzielać pomocy prawnej takim przedsiębiorstwom.

Obecnie różnice między zawodem radcy prawnego a adwokata są znikome. Oprócz koloru żabotu, adwokata i radcę prawnego różni fakt, iż radca prawny może pozostawać w stosunku pracy. Dodatkowo od 2015 roku radcowie prawni mogą reprezentować klientów w sprawach karnych, jeżeli nie pozostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli chodzi o adwokatów – nie mają oni takich ograniczeń.

Nieprawdą jest również, iż adwokat zajmuje się wyłącznie sprawami skomplikowanymi – najczęściej karnymi.

Nasza Kancelaria z sukcesem udziela pomocy prawnej z różnych gałęzi prawa – w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, praw majątkowych, opiniuje umowy, udziela porad prawnych, reprezentuje klientów m.in. przed Sądami, organami administracji, osobami fizycznymi lub prawnymi, pomaga sporządzić odpowiednie dokumenty w celu rejestracji przedsiębiorstw oraz Spółek.  

‹  powrót