+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Zadośćuczynienie dla byłego małżonka za zajmowanie się domem

Hiszpański Sąd wydał kilka dni temu przełomowy – z punktu widzenia praw kobiet (lecz nie tylko) wyrok rozwodowy, na podstawie którego żona otrzyma od męża zadośćuczynienia za pracę na rzecz wspólnego domu.

Szczegóły przełomowej sprawy rozwodowej

Istotą tej sprawy pozostaje fakt, że małżonkowie przed ślubem podpisali tzw. intercyzę, co powodowało, że majątek, który zgromadził jeden z nich w trakcie małżeństwa nie był majątkiem wspólnym. Mąż poświęcił się całkowicie pracy na rzecz budowania własnej działalności gospodarczej, w wyniku czego dorobił się m.in. luksusowych pojazdów oraz pokaźnego majątku. W tym czasie domem oraz dwójką wspólnych dzieci zajmowała się żona, która nie tylko nie mogła podjąć innej pracy, niż praca w domu, jak i miała wydzielane środki przez męża. Kobieta nie miała również dostępu do konta bankowego, nie były jej znane w pełni finanse męża. Powyższe zachowanie męża można ocenić jako stosowanie przemocy ekonomicznej co w naszym systemie prawnym może stanowić podstawę do winy małżonka.

Zadośćuczynienie za zajmowanie się domem i emerytura od byłego męża po rozwodzie

Po 25 latach małżeństwa, doszło do rozwodu. W takiej sytuacji, kobieta zostałaby bez żadnego majątku, gdyż w czasie całego małżeństwa nie pracowała zawodowo – a za pracę w domu, nie otrzymywała od męża żadnego wynagrodzenia.

Sąd wydający wyrok, zasądził od męża na rzecz żony zadośćuczynienie w wysokości około miliona euro oraz miesięczną emeryturę. Kwota zadośćuczynienia to w rzeczywistości wynagrodzenie, jakie kobieta powinna dostawać od męża (miesięcznie wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres 25 lat małżeństwa).

Czy zadośćuczynienie za zajmowanie się domem jest możliwe w Polsce?

Przedmiotowy wyrok daje nadzieje setkom osób – w szczególności kobietom, które godzą się poświęcić dla dobra rodziny – na to, aby ich praca dla rodziny była tak samo wynagradzana, jak praca zarobkowa. W Polsce jak dotąd nie są nam znane sprawy rozwodowe takie jak opisana powyżej. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości, takie orzeczenia nie staną się codziennością. Zapraszamy Państwa do kontaktu jeśli borykacie się z podobna sytuacją, podpowiemy rozwiązania.

‹  powrót