+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Wysłuchanie małoletniego w niebieskim pokoju

Klienci Kancelarii często zadają nam pytanie, czy dziecko będzie musiało zeznawać w danej sprawie przeciwko drugiemu rodzicowi. W sprawach cywilnych (w tym także w sprawach rodzinnych) obowiązuje zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka małoletnich, którzy nie ukończyli 13 lat, a jeżeli świadkiem ma być wspólne dziecko stron – nie może być świadkiem, jeżeli nie ukończyło 17 lat.

Wyjątkiem od tej zasady, jest instytucja wysłuchania małoletniego

W sprawach dotyczących małoletniego (np. w sprawach o uregulowanie kontaktów, powierzenie władzy rodzicielskiej itd.) jeżeli stan zdrowia, rozwój umysłowy i stopień dojrzałości na to pozwala – Sąd Rodzinny może wysłuchać małoletniego poza salą posiedzeń.

Jak wygląda takie wysłuchanie?

W przeciwieństwie do przesłuchania, wysłuchanie małoletniego jest dobrowolne tzn. dziecko nie musi odpowiadać na pytania Sądu, jeżeli nie ma na to ochoty. Spotkanie, a bardziej rozmowa – bo w rzeczywistości tym jest wysłuchanie małoletniego – odbywa się w innym miejscu niż na Sali sądowej. Z reguły jest to tzw. niebieski pokój (czyli pomieszczenie dostosowane do potrzeb małoletniego, przyjazne, mające na celu złagodzenie stresu związanego z wizytą w Sądzie) bądź po prostu – gabinet Sędziego. W przypadku młodszych dzieci podczas takiej rozmowy udział bierze także psycholog, aby czuwać nad emocjami i dobrem małoletniego. Jeżeli małoletni jest osobą starszą (nastolatkiem, mającym osiągnąć w niedalekiej przyszłości pełnoletność) udział psychologa nie zawsze jest konieczny.

Podczas rozmowy Sędzia Rodzinny prowadzi rozmowę z dzieckiem celem ustalenia na przykład  tego, z którym rodziców chciałby mieszkać (w przypadku spraw o opiekę, o powierzenie władzy rodzicielskiej), jak chciałby aby wyglądały jego kontakty, relacje z rodzicami/dziadkami itd. Rozmowa ma na celu uzyskanie od małoletniego odpowiedzi na pytania, które są ważne z punktu widzenia postępowania sądowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego życzeń i jego zdania. Rozmowa toczy się naturalnie, Sędzia zadaje pytania w taki sposób, aby uzyskać informacje od dziecka, jednocześnie nie narażając go na niepotrzebny stres.

Wysłuchanie nie jest przesłuchaniem. Oznacza to, że zarówno rodzice/opiekunowie – jak i pełnomocnicy (prawnicy), nie biorą udziału w takim spotkaniu, aby dodatkowo nie stresować (oraz nie wpływać na tok rozmowy i wypowiedzi) małoletniego. Rodzic, z którym małoletni przebywa na co dzień – musi zapewnić jego stawiennictwo na wysłuchaniu tj. przyprowadzić go do Sądu i na niego zaczekać – na korytarzu budynku.

Doświadczenie zdobyte przez lata pokazuje, że nie w każdej sprawie wysłuchanie małoletniego będzie dobrym pomysłem. Zachęcamy do przeanalizowania sprawy z psychologiem, adwokatem lub mediatorem zanim złożą Państwo wniosek o wysłuchanie małoletniego dziecka w niebieskim pokoju.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią jeśli chcielibyście Państwo bliżej poznać szczegóły związane z udziałem dzieci w procesach sądowych i zagadnieniami dotyczącymi spraw rodzinnych prowadzonych adwokata przed Sądem.

‹  powrót