+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Separacja a rozwód

Klienci Kancelarii często mają dylemat związany z tym, czy wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu czy separacji.

Różnice pomiędzy separacją a rozwodem

Podstawowa różnica jest taka, że rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa. Separacja natomiast polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński.

Przy separacji każde z małżonków może prowadzić osobne gospodarstwa domowe pomimo, że małżeństwo formalnie trwa nadal. Orzeczenie separacji nie jest nieodwracalne, na zgodne bowiem żądanie partnerów sąd może znieść separację.

Działa to także w drugą stronę, co oznacza, że sądownie orzeczona separacja nie wyłącza możliwości późniejszego wniesienia pozwu o rozwód. Inne są także przesłanki prawne dla orzeczenia rozwodu oraz separacji. Separacja jest łatwiejsza niż rozwód. W toku sprawy o separację sąd nie bada, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały rozpad pożycia, dlatego uzyskanie separacji jest prostsze (nie trzeba udowadniać trwałości rozpadu pożycia) niż uzyskanie rozwodu. Przy rozwodzie wymagane jest natomiast i to podlega badaniu sądu – czy rozpad pożycia małżonków jest trwały i zupełny – co w praktyce oznacza około rok faktycznej separacji, zatem ustania mniej więcej przez taki okres czasu wszystkich charakterystycznych dla małżeństwa więzi: uczuciowej, gospodarczej i fizycznej.

Różnica polega także na tym, że z żądaniem orzeczenia separacji może wystąpić także ten małżonek, który jest wyłącznie winny zupełnego rozkładu pożycia, natomiast w przypadku rozwodu, jest to w zasadzie niedopuszczalne. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią bowiem, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Istotna różnica jest także taka, że po rozwodzie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, a po orzeczeniu separacji nie. Pozostający w separacji małżonkowie obowiązani są także do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności, z kolei po orzeczeniu rozwodu zasada ta nie obowiązuje. Przy orzeczeniu rozwodu istnieją także pewne ograniczenia w płaceniu alimentów na rzecz współmałżonka. Należy się zatem już na wstępie zastanowić nad tym jaki mamy cel przy składaniu do sądu pozwu związanego z naszym małżeństwem.

Adwokat Anna Rzeszutko – sprawy rozwodowe i separacje

Jeżeli tylko rozważacie Państwo rozwód bądź separację zapraszamy na spotkanie w siedzibie Kancelarii w Katowicach, podczas którego uzyskacie informację o Waszych prawach i możliwościach, a także konsekwencjach rozwodu i przebiegu postępowania sądowego.

Zapraszamy do kontaktu
32 787 68 98
lub wizyty w kancelarii
Katowice, ul. Kawek 2a/1
‹  powrót