+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców

Dnia 09 października 2020 roku Sąd Najwyższy wydał bardzo interesujące orzeczenie, dotyczące reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie doszło do przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła tego, czy w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica (np. ojca), który sprawuje aktualnie faktyczną opiekę nad dzieckiem, małoletniego może reprezentować drugi z rodziców (np. matka), któremu władza rodzicielska została ograniczona.

Przedmiotowa sprawa okazała się kluczowa dla dalszych losów postępowania, stąd też musiał się nad nią pochylić Sąd Najwyższy.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż w takim przypadku, gdy małoletniego miałby reprezentować ten z rodziców, któremu władza została ograniczona, małoletniego powinien reprezentować kurator ustanowiony przez Sąd opiekuńczy.

Zdaniem Sądu Najwyższego, rodzic, któremu władza została ograniczona do konkretnych obowiązków i uprawnień (np. do decydowania o wyjazdach za granicę, wyboru szkoły, zawodu), nie może reprezentować dziecka w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Okoliczność, kto powinien reprezentować dziecko w takich sprawach jest kluczowa dla osób, które w przyszłości będą chciały analogiczne sprawy wnieść do Sądu. Dokładne określenie osoby, która ma reprezentować małoletnie dziecko, spowodowuje szybsze rozpoznanie sprawy.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 09 października 2020 roku, sygn. akt: III CZP 91/19

‹  powrót