+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji polega przede wszystkim na uchylaniu się od płacenia alimentów, kiedy obowiązek ten powstał na mocy wyroku sądowego/zawartej ugody.

Aby mówić o przestępstwie nie alimentacji łączna wartość zaległości wynosi równowartość 3 nie zapłaconych alimentów, bądź w przypadku zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Przestępstwo niealimentacji w praktyce

Jak się to ma w praktyce? Jeżeli mamy zasądzone alimenty w wysokości 300,00 złotych i przestaniemy je płacić, to po 3 miesiącach – gdy należność urośnie do 900,00 złotych popełnimy przestępstwo niealimentacji. Jeżeli będziemy płacić po 150,00 złotych miesięcznie to przestępstwo zostanie popełnione po 6 miesiącach (6×150,00 złotych = 900,00 złotych) itd.

W drugiej sytuacji chodzi o świadczenie, które może być np. jednorazowymi alimentami i spóźniamy się z zapłatą tej kwoty minimum 3 miesiące.  

Przestępstwo niealimentacji – orzeczenie Sądu Najwyższego

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2020 roku, sygn. akt: IV KK 706/19. Sąd Najwyższy wskazał, że każdorazowo w sprawach o tzw. niealimentację trzeba sprawdzić jakie są powody niepłacenia alimentów i czy osoba, która alimenty miała zapłacić ma możliwość ich zapłaty. Zdaniem Sądu Najwyższego, osoba, która z uwagi na sytuację życiową nie ma możliwości zapłaty alimentów, nie może zostać skazana za przestępstwo nie alimentacji.  Sąd Najwyższy wskazał również, że jeżeli osoba posiada zaległości np. podatkowe, długi u komornika i z tego też powodu nie przekazuje całej kwoty alimentów, to nie można mówić o niealimentacji.

Oznacza to, że przestępstwo nie alimentacji popełnimy dopiero w przypadku gdy mamy możliwości zarobkowe tj. mamy pieniądze a nie przekazujemy ich lub mamy możliwość znalezienia pracy i uzyskania wynagrodzenia, które pozwoliłoby na zapłatę alimentów.

Przestępstwo nie alimentacji – gdzie szukać pomocy?

Tutejsza Kancelaria posiada bogate doświadczenie i skutecznie dochodzi roszczeń alimentacyjnych od obowiązanych. W przypadku chęci powierzenia nam sprawy, także dotyczącej przestępstwa niealimentacji, zapraszamy do kontaktu. 

‹  powrót