+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Klienci naszej Kancelarii często przychodzą do nas z zapytaniem, czy pozbawienie rodzica praw rodzicielskich ma wpływ na otrzymywane przez dziecko alimenty.

Śpieszymy z odpowiedzią!

Władza rodzicielska z punktu widzenia prawa

W pierwszej kolejności – jedynie po krótce, należy napomknąć, że władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom i trwa od narodzin dziecka, aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Istnieją jednak przypadki, kiedy konieczne jest pozbawienie rodzica/rodziców tej władzy – gdyż zagrażają dobru małoletniemu dziecku i/lub zaniedbują w sposób uporczywy dziecko i nie wypełniają należących do nich obowiązków.

Odebranie praw rodzicielskich – kiedy może nastąpić?

Decyzję o odebraniu praw rodzicielskich podejmuje Sąd po przeprowadzeniu postępowania. Pozbawienie praw rodzicielskich rodzica może nastąpić m.in. w przypadku uporczywego niezaspokajania kosztów utrzymania dziecka, uchylania się od płacenia alimentów.

Co z alimentami w przypadku pozbawienia praw rodzicielskich?

Z kolei pozbawienie rodzica/rodziców władzy rodzicielskiej nie zwalnia ich z obowiązku utrzymywania swojego dziecka – w tym płacenia ewentualnych alimentów. Również odebranie praw rodzicielskich nie ma wpływu na kontakty z dzieckiem, gdyż są one (kontakty) zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica.

Tym samym, fakt, że dana osoba została pozbawiana władzy rodzicielskiej nie powoduje, że nie ma obowiązków względem dziecka. Rodzic, który utracił władzę rodzicielską, dalej jest zobowiązany do zaspokajania potrzeb dziecka – w tym zarówno płacenia na niego alimentów, jak i realizowania z nim kontaktów.

Skorzystaj z pomocy Kancelarii

Nasza Kancelaria posiada liczne doświadczenie w sprawach rodzinnych związanych także z pozbawieniem władzy rodzicielskiej, jak i dochodzeniem alimentów na rzecz osób uprawnionych. Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót