+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Opieka naprzemienna – a świadczenie wychowawcze – świadczenie 500 plus

W ostatnim czasie opublikowany został Wyrok Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, który poruszył kwestie związane ze świadczeniem wychowawczym w przypadku tzw. opieki naprzemiennej, czyli wychowywania dziecka na zmianę przez oboje rodziców, którzy rozstali się.

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna sprawowana jest przez oboje rodziców w tzw. porównywalnych i powtarzających się okresach. Najczęściej polega to na tym, iż dziecko (dzieci) przebywają u rodziców na zmianę w równych okresach (np. tydzień u matki, tydzień u ojca).

Opieka naprzemienna jest coraz częściej stosowana, co powoduje wątpliwości co do przyznawania świadczenia wychowawczego, w szczególności świadczenia w ramach programu Rodzina 500+.

Opieka naprzemienna a 500+

W wyżej wspomnianym orzeczeniu, sporna okazała się kwestia podzielenia środków z programu Rodzina 500+. Ojciec dziecka zwrócił się z wnioskiem o przyznanie mu świadczenia z uwagi na sprawowanie opieki naprzemiennej. Wójt przyznał mu świadczenie w wysokości 250,00 zł tj. połowę świadczenia, z uwagi na fakt, iż dziecko naprzemiennie mieszka z każdym z rodziców.

Ojciec zaskarżył decyzję wójta. Jego zdaniem świadczenie to, było świadczeniem niepodzielnym, a co za tym idzie – całą kwotę tj. 500,00 zł powinien otrzymywać jeden z rodziców. Ponadto, zdaniem ojca, fakt sprawowania przez niego faktycznej opieki nad synem powoduje, że to on powinien otrzymywać świadczenie w wysokości 500,00 złotych – zwłaszcza, że matka dziecka nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie takiego świadczenia.

Po rozpoznaniu sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy decyzję wójta. Wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej, świadczenie z programu Rodzina 500+ przysługuje danemu rodzicowi w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc, w tym przypadku jest to kwota 250,00 złotych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 roku, sygn. akt: II SA/Rz 432/19

‹  powrót