+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Nakłady na mieszkanie konkubenta

Klienci Kancelarii pozostający w związkach partnerskich często zadają nam pytania dotyczące rozliczenia nakładów na majątek drugiego partnera. Brak ustawowych regulacji dotyczących rozliczeń pomiędzy partnerami jest dla wielu osób kłopotliwy. Większość z nich uważa, że rozliczenie takich nakładów nie jest możliwe z uwagi na brak zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Nic bardziej mylnego!

Rozliczenia majątkowe między konkubentami okiem Sądu Najwyższego

Kwestia rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami była omawiana także przez Sąd Najwyższy. To jakie przepisy prawa będą miały wówczas zastosowanie jest uzależnione od wielu czynników, w szczególności od tego czy doszło do dokonania nakładów na nieruchomość wspólną czy na nieruchomość jednego z partnerów.

Aspekty prawne nakładów finansowych na mieszkanie w konkubinacie

Najczęstszą sytuacją, jest dokonywanie nakładów na mieszkanie jednego z partnerów. Z reguły nakłady polegają na opłacaniu rat kredytu, pracach remontowych, nabywaniu mebli. Wtedy konieczne jest wykazanie, że doszło do bezpodstawnego wzbogacenia kosztem majątku jednego z parterów.

Jeżeli partnerzy nabyli nieruchomość wspólnie, wtedy rozliczenie nakładów wydaje się być prostsze, aczkolwiek może być i tak, że wartość nakładów jednej ze stron będzie większa, od nakładów drugiej strony.

Każdorazowo wartość nakładów powinna być wykazana przez tego z partnerów, który domaga się ich zwrotu.

Często jest tak jest, że osoby żyjące razem i planujące wspólną przyszłość, nie przewidują, że mogłyby się rozstać. Niestety życie pisze różne scenariusze i warto w tym zakresie poczynić konkretne ustalenia lub zawrzeć pomiędzy sobą umowę na piśmie, w której będzie wskazane, jakie nakłady, z majątku którego z partnerów zostały poczynione. Posiadanie ewentualnych faktur, paragonów, zeznań świadków – także może okazać się pomocne, w przypadku dochodzenia rozliczenia nakładów przed Sądem.

Brak takich ustaleń nie powoduje, że nie można dochodzić należnych nam praw. Warto wówczas skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalisty np. adwokata.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych – w tym także w sprawach dokonywania podziałów majątku pomiędzy byłymi partnerami. Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót