+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Nierzadko Klienci zwracający się do nas o pomoc, zadają pytanie – kto ma prawo do domu po rozwodzie? Najczęstszą odpowiedzią jest – to zależy.

Dom po rozwodzie

Wszystko uzależnione jest od tego, czy byli małżonkowie kupili dom/mieszkanie przed czy w trakcie związku małżeńskiego, za czyje pieniądze – czy były to pieniądze wspólne małżonków czy też np. darowane jednemu z nich przez jego rodziców. Często bywa też tak, że jeden z małżonków otrzymuje ziemię od swoich rodziców/dziadków, na której to małżonkowie następnie postanawiają wybudować wymarzony dom.

O ile w przypadku zakupu nieruchomości przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego sprawa jest prostsza (to co nabyte w małżeństwie zazwyczaj jest wspólne), o tyle komplikacje najczęściej pojawiają się gdy dochodzi do budowy domu na działce stanowiącej własność jednego z małżonków.

Dom po rozwodzie – komu co się należy?

Regułą jest, że nieruchomość wybudowana na działce wspólnej wchodzi w skład majątku wspólnego stron. W przypadku, gdy nieruchomość zostanie wybudowana na działce męża/żony staje się jego/jej własnością. Nie oznacza to jednak, że drugiemu małżonkowi nic się nie należy – jeżeli środki przeznaczone na budowę domu pochodziły z majątku wspólnego, może on (a w zasadzie nawet powinien) domagać się zwrotu poczynionych nakładów. Tak samo jest w przypadku, gdy środki na wybudowanie domu pochodziły z zaciągniętego przez małżonków kredytu (więcej o kredytach w małżeństwie i po rozstaniu w odrębnym artykule). Często klienci nie mają wiedzy czego dokładnie mogą żądać, jak również co dokładnie wchodzi w skład majątku osobistego, a co w skład majątku wspólnego małżonków. W tym celu warto zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Nasza Kancelaria od lat pomaga Klientom w kwestiach związanych z majątkiem i jego podziałem po rozwodzie

‹  powrót