+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Jak się rozwieść?

Klienci często pytają co robić aby uzyskać rozwód. Przede wszystkim należy dokładnie zastanowić się, czy istnieją przesłanki do orzeknięcia rozwodu, czy w naszej sprawie właściwym rozwiązaniem nie będzie np. separacja, ewentualnie czy istnieją szanse na powrót do wspólnego pożycia, podjęcie stosownej terapii.

Jak się rozwieść w praktyce?

Jeżeli mimo wszystko zdecydowani jesteśmy na rozwód, powinniśmy zawczasu przemyśleć wszystkie ważne kwestie dotyczące np. małoletnich dzieci. Z kim będą mieszkać, jak będą wyglądać z nimi kontakty itd.

Dokumenty potrzebne do uzyskania rozwodu

Pozew rozwodowy składamy do Sądu powszechnego, właściwego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Do pozwu dołączamy dowody, opłaty, dokumenty z urzędu stanu cywilnego. Dodatkowo załączamy odpowiednią liczbę odpisów pozwu i załączników.

W zależności czy składamy pozew o rozwód bez orzekania o winie czy z wyłącznej winy małżonka czas trwania postępowania rozwodowego będzie różny. Z reguły sprawy bez orzekania o winie kończą się na pierwszym posiedzeniu, podczas gdy te w których dochodzimy kwestii winy mogą trwać lata.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawy rozwodowe toczą się przy tzw. drzwiach zamkniętych, co oznacza, że nikt poza stronami (a także pełnomocnikami, jeżeli zostali ustanowieni w sprawie) i osobami wezwanymi przez Sąd, nie może uczestniczyć w rozprawie.

‹  powrót