+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Ile kosztuje adwokat?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż twierdzenia, że na Adwokata stać tylko najbogatszych są nie prawdziwe. Jednocześnie krążące od wielu lat opinie, że Adwokaci pobierają wysokie wynagrodzenia, za krótki czas pracy również mijają się z prawdą.

Wynagrodzenie adwokata – od czego zależy?

Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika uzależnione jest m. in. od rodzaju sprawy, problematyki, dającej się do przewidzenia ilości czasu potrzebnego do wykonania powierzonego zlecenia, skomplikowania sprawy.

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia adwokata?

Wynagrodzenie Adwokat ustala indywidualnie z każdym klientem po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy, niemniej jednak wynagrodzenie nie może być niższe niż to określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Stawka godzinowa czy miesięczny ryczałt?

W niektórych przypadkach – najczęściej dotyczących spraw gospodarczych (ale nie tylko), możliwe jest ustalenie wynagrodzenia na podstawie tzw. stawki godzinowej bądź też miesięcznego ryczałtu.

Premia za efekt w rozliczeniach z adwokatem

W sprawach skomplikowanych, wielowątkowych, wymagających dodatkowej pracy i zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika oprócz w/w możliwości sposobu ustalenia wynagrodzenia, możliwe jest również ustalenie dodatkowego wynagrodzenia – przysługującego pełnomocnikowi w przypadku uzyskania przez niego oczekiwanego przez Mocodawcę efektu – tzw. premii za efekt, success fee.

Niemniej jednak, kwestia wynagrodzenia uzależniona jest od wielu czynników i nie można z góry, bez zapoznania się ze stanem faktycznym sprawy określić wynagrodzenia należnego pełnomocnikowi.

Ile kosztuje zatrudnienie adwokata w Państwa sprawie?

W przypadku chęci wyceny Państwa sprawy przez naszą Kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

‹  powrót