+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty

Koszt wynagrodzenia Kancelarii w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych uzależniony jest od rodzaju sprawy – czy wnosimy o podwyższenie, o obniżenie, o uchylenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Istotne jest również czy możliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy i zawarcie ugody, czy też strony pozostają ze sobą w konflikcie co znacznie wydłuży proces.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o alimenty przez adwokata?

Koszt prowadzenia sprawy o alimenty nie może być niższy od wynagrodzenia ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Wycena sprawy o alimenty – jak to wygląda w praktyce?

Każdorazowo nasza Kancelaria do wyceny zlecenia podchodzi indywidualnie, tak aby zapewnić Klientowi najlepszą jakość usługi za najlepszą cenę. Celem Kancelarii jest umożliwić Klientowi polubowne rozwiązania sporu, a w przypadku braku takiej możliwości – obronę jego praw.

W przypadku chęci wyceny swojej sprawy, zapraszamy do kontaktu.

‹  powrót