+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czym się różni mediator od adwokata?

W dzisiejszym wpisie, chcielibyśmy Państwu wskazać na różnice między adwokatem a mediatorem.

Kim jest Adwokat?

Adwokatem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskała tytuł magistra prawa, ukończyła aplikację, zdała egzamin zawodowy. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka – oznacza to, że nikt nie może zwolnić adwokata co do obowiązku zachowania przez niego w tajemnicy wszystkiego tego czego dowiedział się w ramach udzielanej przez niego pomocy prawnej klientowi. Adwokat w sprawach rodzinnych często pomaga stronom dojść do porozumienia, wskazuje klientowi najlepsze dla niego rozwiązanie. Jest przedstawicielem strony którą reprezentuje, dba o jej interesy w procesach sądowych i poza sądem.

Kim jest Mediator? Kto może zostać stałym mediatorem sądowym?

Mediatorem jest osoba fizyczna, która ukończyła szkolenie na mediatora sądowego i spełniła kilak koniecznych przesłanek z ustawy. Nie musi jednak posiadać wykształcenia prawniczego. Stałym mediatorem może zostać mediator, który ukończył 26 lat, posiada pełnię praw publicznych, zna język polski, nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz został wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Mediator pozostaje bezstronny wobec osób z którymi mediuje. Mediator nie doradza. Może wskazać kierunki i rozwiązania, tak aby każda ze strony była zadowolona.

Celem mediatora jest kompromis. Mediator wszelkie informacje, o których dowiedział się w trakcie mediacji – musi zachować w tajemnicy z uwagi na brak jawności mediacji. Mediacje są zawsze tajne.

W naszej Kancelarii posiadamy stałego mediatora sądowego, który może pomóc Państwo rozwiązać konflikty rodzinne w drodze ugody mediacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót