+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czy kredyt może być zaliczony do kosztów utrzymania dziecka?

Klienci Kancelarii, którzy zwracają się do nas z prośbą o wsparcie w sprawach alimentacyjnych, coraz częściej zastanawiają się czy rata kredytu (także hipotecznego) może być zaliczona do kosztów utrzymania dziecka?

Spieszymy z odpowiedzią.

Stanowisko sądów w Polsce

Linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce, w większości stoi na stanowisku, że zobowiązania kredytowe, jak i wynajęcie lokalu – bez kosztów tzw. mediów, nie mają wpływu na wysokość kosztów utrzymania dziecka i jako takie do kosztów tych nie powinny być zaliczane. Uważa się, że koszt związany z wynajęciem mieszkania, rodzic i tak musiałby ponieść bez znaczenia, czy posiada potomstwo, czy też nie.

Innego zdania jest natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie. W postanowieniu z dnia 19 listopada 2012 roku wskazał, że w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe za zgodą np. drugiego małżonka, wydatek ten należy potraktować jako zmierzający do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci stron, gdyż bez ich uregulowania nie możliwe byłoby zapewnienie im właściwych warunków mieszkaniowych. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt: I I ACz 1711/12)

Powyższe postanowienie jest jednym z nielicznych, w których Sąd zdecydował się na uznanie do kosztów utrzymania dziecka, kosztów związanych z zaciągniętym kredytem/wynajmem mieszkania.

Orzeczenie to daje nadzieję, że z czasem dojdzie do zmiany linii orzeczniczej w tym zakresie – zwłaszcza obecnie, gdy wysokość rat kredytowych oraz najem mieszkań stale rosną.

Sprawy alimentacyjne w Kancelarii

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych. Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót