+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów na dziecko?

W ostatnim czasie, klienci Kancelarii zwracają się do nas z pytaniem – czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Każdorazowo wymaga zbadania sytuacji stron, małoletnich dzieci oraz dochodów rodziców – ich wzrostu, spadku lub utrzymania na tym samym poziomie oraz tzw. bieżących „kosztów życia”.

Inflacja a zwiększenie alimentów na dziecko

Obecnie (zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny) inflacja w miesiącu czerwcu 2022 roku wyniosła 15,6 % w stosunku rok do roku. Jakie ma to przełożenie na zwiększenie alimentów zarówno tych dla małoletniego?

Potrzebne jest udowodnienie przed Sądem, że wzrost inflacji ma przełożenie na zwiększenie kosztów życia przede wszystkim dziecka ale tez rodzica opiekującego się dzieckiem, w tym na jedzenie, utrzymanie mieszkania, koszty związane z edukacją i inne konieczne wydatki na małoletniego.

Zwiększenia alimentów ze względu na inflację – jak to zrobić?

Obecnie (zgodnie z informacjami podawanymi w prasie, komunikatach i mediach) sądy rodzinne odnotowują zwiększoną liczbę pozwów o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego – m.in. z uwagi na wysoką inflację. Rolą Sądu jest zbadanie czy w danym przypadku nastąpiła zmiana stosunków uzasadniających żądanie alimentów w wyższym zakresie niż ten, który ma miejsce obecnie.

Nasza Kancelaria pomaga w ustaleniu czy zasadne jest występowanie do sądu i czy sprawa o zwiększenie alimentów zakończy się sukcesem.

Zapraszamy do kontaktu.

‹  powrót