+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

COVID a rozwód

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała ogólnoświatowy lockdown. Zamknięte zostały nie tylko hotele, restauracje, kina, ale także na pewien czas (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie) doszło również do wstrzymania rozpoznawania spraw przez Sądy. Aktualnie Sądy są otwarte, ale pracują w tzw. reżimie sanitarnym. Oznacza to, że do budynku Sądu mogą wejść jedynie osoby wezwane na termin rozprawy oraz osoby, które mają zamówione akta do czytelni. Pisma powinno się wysyłać pocztą, tak by ograniczyć do minimum osobiste stawiennictwo w budynku Sądu.

Rozwód w czasie pandemii COVID

Na czas epidemii przewidziano możliwość rozpoznawania spraw rozwodowych bez rozprawy, a zatem jeśli składa się pozew o rozwód, nie trzeba przyjeżdżać do Sądu i składać osobiście zeznań. Warunkiem są zgodne stanowiska stron. Sąd może wtedy zezwolić stronom na złożenie zeznań na specjalnie do tego przygotowanym formularzu, a następnie rozpoznać sprawę, bez wzywania stron do Sądu. Oznacza to dla Państwa szybsze uzyskanie rozwodu bez konieczności osobistego stawienia się w Sądzie.

Rozwód bez orzekania o winie a COVID

Z doświadczenia kancelarii, taki sposób rozpoznawania spraw o rozwód bez orzekania o winie jest aktualnie najczęściej wybierany przez Sądy. Powyższy sposób pozwala zaoszczędzić czas stronom oraz ogranicza stres niemalże do zera. Formularz na którym złożą Państwo zeznania zostanie do was wysłany za pośrednictwem poczty. Również w taki sam sposób można go odesłać do Sądu.

Rozwód z orzeczeniem o winie a COVID

Z kolei sprawy o rozwód, w których strony nie mogą dojść do porozumienia, procedowane są w taki sam sposób jaki miał miejsce przed wybuchem pandemii. W zależności od decyzji Sądu, możliwe jest również rozpoznanie sprawy na odległość przy użyciu łącza Internetowego co również spotyka się z aprobatą klientów, gdyż mogą oni wziąć udział w tzw. zdalnej rozprawie, bez konieczności dojazdu do budynku Sądu. Oczywiście osoby, które  nie posiadają dostępu do Internetu, nie potrafią obsługiwać komputera, mogą wskazać te okoliczności i wtedy rozprawa odbędzie się w formie tradycyjnej.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

‹  powrót