+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy

Przed podjęciem współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem zasadne jest określenie wzajemnych praw i obowiązków. Często klienci nie wiedzą, co wchodzi w zakres świadczonej przez pełnomocnika usługi – zakres ten powinien być z góry ustalony pomiędzy stronami. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to z braku odpowiedniego porozumienia, w ocenie Klienta Adwokat nie wywiąże się z zawartej z umowy.

Adwokat nie wywiązuje się z umowy – co wtedy należy zrobić?

Stoimy na stanowisku, iż większość sporów można rozwiązać w sposób polubowny.

Dlatego też, w pierwszej kolejności zalecamy kontakt z pełnomocnikiem w celu rozwiązania wątpliwości, czy też wyjaśnienia kluczowych spraw, które świadczyłyby o niewywiązaniu się przez profesjonalistę z umowy. Możliwe, iż zakres świadczonej usługi nie zezwala na podjęcie przez pełnomocnika określonych działań, bądź też wykracza poza umowę zawartą z Adwokatem.

Rażące narażenie umowy przez adwokata – co zrobić?

W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, możliwe jest powiadomienie odpowiednich organów zawodowych.

‹  powrót