+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Brak zgody rodzica na szczepienie dziecka

Kwestia dotycząca szczepień małoletnich dzieci jest sprawą indywidualną rodziców. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy rodzice posiadają odmienne zdanie co do kwestii zaszczepienia swojego potomka.

Brak porozumienia między rodzicami w sprawie szczepienia dziecka

Zarówno rodzic chcący zaszczepić dziecko, jak również ten, który nie wyraża zgody na takie szczepienie, może żądać, aby kwestia ta została niejako rozstrzygnięta przez niezawisły Sąd. Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. O istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór leczenia, szczepienie, wyjazd za granicę, wyrobienie paszportu rodzice powinni decydować wspólnie. Nierzadko zdarza się, że nie tylko byli małżonkowie/partnerzy, ale także małżonkowie nie potrafią porozumieć się w kwestiach istotnych, dotyczących wspólnego małoletniego dziecka. W takim przypadku w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W celu uzyskania zgody Sądu opiekuńczego na zaszczepienie dziecka (bądź w innych istotnych sprawach dziecka) konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu opiekuńczego, dołączenie odpowiednich dokumentów w wymaganej ilości, uzasadnienie wniosku oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

W kwestiach rodzinnych, dotyczących istotnych spraw małoletnich dzieci warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy nie tylko pomogą skonstruować odpowiedni wniosek i skomplementować wymagane dokumenty, ale także doradzą najlepszą ścieżkę postępowania mającą na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

‹  powrót