+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Alimenty od dziadków

Klienci Kancelarii bywają zdziwieni kiedy słyszą, że mogą dochodzić alimentów w imieniu małoletniego dziecka od jego dziadków (zarówno ze strony matki jak i ze strony ojca). Osobami, które w pierwszej kolejności muszą zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka są jego rodzice. Alimenty takie nie przysługują, gdy rodzice posiadają środki na zaspokojenie potrzeb dziecka, a z tylko sobie wiadomych powód nie pokrywają tych kosztów.

Alimenty od dziadków – kiedy możliwe?

Dziadkowie mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów, kiedy zostanie wykazane m.in. że rodzice wnuka nie są w stanie zaspokoić potrzeb dziecka. Kwestia dochodzenia alimentów w takim przypadku jest dość złożona i wymaga wykazania wielu czynników, od których zależy czy powództwo zostanie w ogóle uwzględnione. Pozew wraz z dokumentami uzasadniającymi żądanie powinien zostać złożony w Sądzie rodzinnym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania małoletniego. Dochodzenie takich alimentów jest cięższe od żądania alimentów od rodziców dziecka, dlatego też w takim przypadku warto powierzyć sprawę specjaliście w osobie np. adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

‹  powrót