+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Alimenty na rodzica – jak się uchylić? Kiedy można żądać?

Kwestia dochodzenia alimentów przez dzieci od rodziców, jak również pomiędzy małżonkami została omówiona w poprzednich wpisach. W niniejszym artykule zajmiemy się możliwością dochodzenia alimentów od dziecka przez rodziców.

Alimenty na rodzica – kiedy możliwe?

Rodzic może żądać alimentów od dziecka, gdy znajduje się niedostatku i nie posiada dochodów, które pozwoliłyby mu na pokrycie usprawiedliwionych kosztów utrzymania. Istotnym jest, że w pierwszej kolejności świadczenie alimentacyjne powinno być dochodzone od małżonka (w przypadkach wskazanych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy), a dopiero potem od dzieci.

Jak złożyć wniosek o alimenty na rodzica?

W tym celu konieczne jest złożenie pozwu do właściwego Sądu Rodzinnego, przedłożenie wszystkich dokumentów potwierdzających znajdowanie się w niedostatku i uzasadniających dochodzenie alimentów. Wysokość alimentów ustalana jest przez Sąd w wyroku – nie może być wyższa, niż żądana przez rodzica. Jednocześnie należy pamiętać, że nie każda sytuacja osobista będzie uznana za niedostatek – w przypadku braku pewności, najlepiej skonsultować się z adwokatem, który wyjaśni różnice między niedostatkiem a brakiem wystarczającej ilości środków do zaspokajania potrzeb.

Jak uchylić się od płacenia alimentów na rodzica?

Z kolei dzieci mogą uchylić od płacenia alimentów na rzecz rodzica m.in. w przypadku gdy żądanie to jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego, kiedy wykażemy, że rodzic posiada majątek pozwalający na pokrycie swoich kosztów utrzymania, jak również w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązuje przepisy prawa, na przykład gdy ze strony rodzica dochodziło do zaniedbań rodzicielskich.

‹  powrót