+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Alimenty na małżonka

Zarówno przed, w trakcie jak i po rozwodzie możliwe jest skuteczne dochodzenie alimentów od małżonka.

Alimenty na małżonka – co musisz wiedzieć

W trakcie trwania związku małżeńskiego, małżonek może wystąpić do Sądu Rodzinnego z powództwem o zaspokojenie potrzeb rodziny, co dotyczy nie także dzieci stron. W takim przypadku Sąd nałoży na drugiego z małżonków obowiązek przekazywania określonej sumy pieniężnej do rąk drugiego z małżonków.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny dotyczy obojga małżonków, oznacza to, że od takiego obowiązku nie można się uchylić. Inaczej wygląda kwestia z alimentami w przypadku rozwodu. W trakcie sprawy o rozwód istnieje możliwość tak zwanego zabezpieczenia roszczenia o alimenty, tak, aby na czas postępowania sądowego przekazywane były drugiemu małżonkowi środki na utrzymanie.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Po rozwodzie, istotną kwestią jest sytuacja majątkowa jaką pociąga za sobą rozwód dla małżonka żądającego alimentów i okoliczność, który z małżonków został uznany za wyłącznie winnego. Wszystko to ma znaczenie w przypadku dochodzenia alimentów.

Alimenty na małżonka po rozwodzie są zasądzone po spełnieniu odpowiednich przesłanek. Świadczenia alimentacyjnego w związku z rozwodem można dochodzić w pozwie rozwodowym bądź już po rozwiązaniu małżeństwa – wszystko w określonym prawem czasie i w określonych przypadkach.

Każdorazowo konieczne jest udowodnienie sytuacji majątkowej/zarobkowej  małżonka żądającego alimentów.

Nasza kancelaria prawa rodzinnego posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu alimentów bez względu na osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji. Zapraszamy do kontaktu.

‹  powrót