+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Adwokat a prawnik

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy Adwokatem a prawnikiem. Mianowicie, prawnikiem jest każda osoba, która skończyła wyższe jednolite studia o kierunku prawniczym i która uzyskała co najmniej tytuł magistra prawa. Z kolei Adwokat jest osobą, która oprócz ukończenia studiów prawniczych i pozytywnej obrony pracy magisterskiej, uzyskała również pozytywny wynik z egzaminu państwowego tj. egzaminu adwokackiego, radcowskiego, sędziowskiego itd. i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, właściwej ze względu na siedzibę prowadzonej przez Adwokata Kancelarii.

Adwokat a prawnik – różnice

Innymi słowy, prawnikiem jest każdy Adwokat, Komornik, Sędzia, Prokurator, Notariusz, Radca prawny, lecz nie każdy prawnik jest Adwokatem, Komornikiem, Sędzią itd.

Kim jest prawnik? A kim adwokat?

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze – i która, co do zasady może udzielać porad prawnych, przygotowywać pisma prawne itd. Prawnik nie może natomiast reprezentować klienta przed Sądem, organami państwowymi itd. Prawnicy nie są objęci również obowiązkiem posiadania ubezpieczenia ochrony cywilnej, w przeciwieństwie do np. Adwokatów, którzy muszą posiadać policę OC w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Co to oznacza dla klienta? Jest to gwarancja, że w przypadku ewentualnego nienależytego wykonania przez pełnomocnika zlecenia, Mocodawca będzie mógł dochodzić od niego odszkodowania, które zostanie pokryte z posiadanej przez pełnomocnika polisy. W przypadku osób nie będących profesjonalnymi pełnomocnikami, taki obowiązek nie istnieje.

Adwokat a prawnik w praktyce

Przyjęło się, że do Adwokata zwracamy się Mecenasie, lecz nie jest to obowiązkowe. Jeżeli nazwiemy Adwokata prawnikiem – ten z pewnością nie powinien poczuć się urażony, gdyż tak jak zostało wskazane powyżej – jest on prawnikiem tyle tylko, że wykonującym konkretny zawód np. zawód Adwokata.

‹  powrót