+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie wymaga przede wszystkim zgody obojga małżonków na taką formę rozwiązania małżeństwa i odbywa się za porozumieniem stron. Zatem to obie strony muszą dążyć do rozwodu bez niczyjej winy.

Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?

Ta forma pozwala na  szybkie zakończenie sprawy o rozwód (pod warunkiem uzgodnienie wszystkich kwestii związanych z rozwodem, a więc głównie związanych z opieka nad dziećmi, kontaktami z dziećmi i alimentami) często już na pierwszej rozprawie sądowej, co w praktyce oznacza czas około trzech, czterech miesięcy od dnia złożenia pozwu w sądzie.

Rozwód bez orzekania o winie a sprawy majątkowe

Jeśli jedno z małżonków nie zgadza się na takie szybkie rozwiązanie warto skorzystać z pomocy mediatora lub zorganizować spotkanie z udziałem współmałżonków i ich prawników w celu ugodowego rozwiązania sporu. Jeśli obie strony są zdecydowane na rozstanie, ale jest między nim spór, co do tego czy rozwód z ma być z orzeczeniem winy czy bez, doradzam moim klientom – w zależności od sytuacji i istniejących dowodów – powiązanie sprawy rozwodowej ze sprawami majątkowymi małżonków, czyli innymi słowy połączenie w jedynym: rozwodu i podziału majątku. Można bowiem pewnymi ustępstwami majątkowymi, wynegocjować rozstanie w sposób ugodowy, a zatem właśnie rozwód bez orzekania o winie. Istnieje bowiem możliwość sporządzenia odpowiednio zabezpieczających interesy stron umów notarialnych, które powiązane są ze sprawą o rozwód.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

Należy pamiętać, że jeśli Sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie wówczas następują skutki takie jakby żadne z małżonków nie ponosiło winy za rozpad ich pożycia. Ma to znaczenie dla uzyskania alimentów od współmałżonka. Kryterium jest tutaj bowiem niedostatek współmałżonka żądającego alimentów, który w praktyce trudno udowodnić. Okres płatności alimentów jest także – co do zasady – ograniczony w czasie – trwa bowiem 5 lat. Warto zatem dobrze przemyśleć decyzję związana z tym w jaki sposób zakończyć swoje małżeństwo, w tym co jest w danej sytuacji opłacalne dla stron rozwodzących.

‹  powrót