+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Kiedy można uchylić akt poświadczenia dziedziczenia?

Nabycie spadku po zmarłym może nastąpić przed notariuszem lub przed Sądem. Co do zasady spadek można nabyć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Termin na złożenie oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku wynosi 6 miesięcy od daty powzięcia wiedzy o powołaniu do spadku. W braku złożenia takiego oświadczenia następuje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią czy – a jeżeli tak, to kiedy można uchylić akt poświadczenia dziedziczenia.

Uchylenie poświadczenia dziedziczenia – aspekty prawne

Jak wspomniano powyżej – oświadczenie o nabyciu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Złożenie takiego oświadczenia przed notariuszem jest szybsze, od sprawy sądowej. Akt notarialny stwierdzający, że dana osobą jest spadkobiercą nazywany jest aktem poświadczenia dziedziczenia.

Co jednak w przypadku, gdy występują dwa akty poświadczenia dziedziczenia po tym samym spadkodawcy bądź doszło do wydania postanowienia przez Sąd spadku o stwierdzeniu nabycia spadku i do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia?

W takim przypadku, konieczne będzie zwrócenie się do Sądu o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd po rozpoznaniu sprawy powinien wydać postanowienie o uchyleniu aktu notarialnego, jak i stwierdzić kto nabył spadek.

Sąd informuje o tym fakcie notariusza, który sporządził dany akt notarialny. W przypadku uchylenia takiego aktu, notariusz winien dokonać wzmiankę informującą o tym fakcie. Dodatkowo jest on zobowiązany o powyższym poinformować Krajową Radę Notarialną. Prezes Rady decyduje następnie o wykreśleniu danego aktu z rejestru.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach spadkowych. Zapraszamy do kontaktu!

‹  powrót