+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Adwokat z urzędu czy warto

W opinii publicznej mylnie przyjmuje się, iż Adwokat z urzędu pracuje gorzej od Adwokata wybranego przez swojego Mocodawcę. Zarówno Adwokat z urzędu jak i Adwokat wybrany z wyboru – są zobowiązani do działania na rzecz swojego Mandanta z takim samym zaangażowaniem.

Adwokat z urzędu w praktyce

Problematyczna pozostaje jednak kwestia, kiedy Adwokatem z urzędu w sprawie cywilnej zostaje adwokat specjalizujący się w prawie karnym. Wprawdzie strona składająca wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu może wskazać adwokata, który np. udzielał jej pomocy prawnej przy innej sprawie, tym niemniej Sąd nie jest związany takim stanowiskiem i może wyznaczyć pełnomocnika według własnych kryteriów. W sprawach cywilnych pełnomocnika wyznacza Okręgowa Rada Adwokacka lub Okręgowa Izba Radców Prawnych, które również wskazują adwokata według własnego uznania.

Adwokat z urzędu – obowiązki

Warto zaznaczyć, iż Adwokat przyznany stronie z urzędu zobowiązany jest do działania tylko i wyłącznie w tej konkretnej sprawie. Gdyby doszło do sytuacji, kiedy w ramach toczącego się postępowania ujawniłyby się okoliczności np. uzasadniające złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – adwokat z urzędu nie jest zobowiązany do sporządzenia takiego zawiadomienia, gdyż nie posiada on pełnomocnictwa do działania za stronę w tym postępowaniu.

Czy warto złożyć wniosek o adwokata z urzędu?

Dlatego też, przed złożeniem wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, warto zasięgnąć informacji dotyczących proponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, gdyż może okazać się, że wynagrodzenie to nie jest zbyt wygórowane, a w przypadku sprawy, która może mieć podłoże wielowątkowe ważne jest aby adwokat zaangażowany był we wszystkie – również te czysto wpadkowe – sprawy. 

‹  powrót