+48 32 787 68 98

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Anna Rzeszutko

Porady prawne dla obywateli Państw sąsiednich

Z radością informujemy, iż nasza Kancelaria udziela porad prawnych obywatelom Państw sąsiednich, w szczególności obywatelom Ukrainy, Białorusi, Rosji. Oferujemy usługi na wysokim poziomie,
adekwatne do potrzeb naszych klientów.

Porady prawne dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji

Naszą mocną stroną jest szeroko rozumiane prawo rodzinne, stąd też znajdą u nas Państwo pomoc w zakresie takich spraw jak m.in.:

  • postępowania rozwodowe,
  • alimenty,
  • kontakty z dziećmi,
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,
  • zgoda na wyjazd dziecka poza granice kraju.

Pomoc prawna – także w zakresie prawa pracy

Dodatkowo, oferujemy również pomoc w sprawach majątkowych, z zakresu prawa pracy – dochodzenie należnych pracownikom praw. Kancelaria podejmuje się również innych spraw, z różnych gałęzi prawa, a zakres prowadzonych przez nas spraw jest bardzo szeroki, stąd też niemożliwe jest ich wszystkie wymienienie.

Prawnik z językiem rosyjskim – porady i pomoc

Pracownicy Kancelarii posługują się również językiem rosyjskim, stąd też w razie potrzeby, możliwość skorzystania z darmowej pomocy tłumacza w trakcie porady jak i na całym etapie prowadzenia
sprawy.

Zapraszamy do kontaktu.

Мы с радостью сообщаем Вам, что наша адвокатская контора дает юридические советы, особенно (в частности) гражданам Украины, России и Белоруссии. Мы предлагаем услуги на самом высоком уровне, соответственно требованиям наших клиентов.

Юридические советы для граждан Украины, России и Белоруссии

Наша самая сильная сторона – это семейное право поэтому Вы можете обратиться к
нам за помощью по поводу следующих проблем:

  • разводы,
  • алименты,
  • разрешение вступить в брак до достижения 18 лет,
  • разрешение уехать с ребенком за границу.

Юридическая помощь тоже по вопросам трудового права

Дополнительно, мы предлагаем помощь по вопросам, касающимся имущественного права (в том числе компенсации, возмещения), включенным в трудовое право – борьба за принадлежащие сотруднику права. Контора берет на себя тоже другие юридические дела из различных отраслей права. Мы занимаемся многочисленными делами поэтому
перечислить их всех – невозможно.

Юрист, говорящий на русском языке

Сотрудники нашей конторы говорят на русском языке, поэтому если требуется, вы можете обратиться к нашим юристам-переводчикам, как во время встречи в конторе, так и во время ведения судебного дела, а даже в других ситуациях (в том числе поездка в суд).

Приглашаем!