+48 32 787 68 98

Alimenty a Program 500+

Zachęcamy do konsultacji

Anna Rzeszutko

Jak zmniejszyć alimenty?

Zachęcamy do konsultacji w zakresie z możliwości wystąpienia o obniżenie alimentów w związku z wprowadzeniem programu 500+

Obecnie będzie można wystąpić do sądu z powództwem o zmniejszenie wysokości alimentów, uzasadniając to wzrostem dochodów rodzica pełniącego stałą pieczę nad dzieckiem. W wyniku bowiem polepszenia się sytuacji finansowej jednego z rodziców dziecka, można będzie domagać się zmiany dotychczasowego wyroku ustalającej wysokość alimentów.

Zapraszamy do kontaktu

32 787 68 98