Aktualności

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów na dziecko?

W ostatnim czasie, klienci Kancelarii zwracają się do nas z pytaniem – czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Każdorazowo wymaga zbadania sytuacji stron, małoletnich dzieci oraz dochodów rodziców – ich wzrostu, spadku lub utrzymania na tym samym poziomie oraz tzw. bieżących „kosztów życia”. Inflacja a zwiększenie alimentów […]

czytaj więcej ›

Alimenty na małżonka

Zarówno przed, w trakcie jak i po rozwodzie możliwe jest skuteczne dochodzenie alimentów od małżonka. Alimenty na małżonka – co musisz wiedzieć W trakcie trwania związku małżeńskiego, małżonek może wystąpić do Sądu Rodzinnego z powództwem o zaspokojenie potrzeb rodziny, co dotyczy nie także dzieci stron. W takim przypadku Sąd nałoży na drugiego z małżonków obowiązek […]

czytaj więcej ›

Rozwód a kredyt hipoteczny

Klienci przychodzący po poradę prawną najczęściej zastanawiają się, jaki wpływ na zaciągnięty przez małżonków kredyt ma rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód. Spieszymy z odpowiedzią. Rozdzielność majątkowa Do rozdzielności majątkowej dochodzi m.in. z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd. Od tej daty, między byłymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, iż wszelkie nabyte przez […]

czytaj więcej ›

Kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Nierzadko Klienci zwracający się do nas o pomoc, zadają pytanie – kto ma prawo do domu po rozwodzie? Najczęstszą odpowiedzią jest – to zależy. Dom po rozwodzie Wszystko uzależnione jest od tego, czy byli małżonkowie kupili dom/mieszkanie przed czy w trakcie związku małżeńskiego, za czyje pieniądze – czy były to pieniądze wspólne małżonków czy też […]

czytaj więcej ›

Jak się rozwieść z kredytem hipotecznym? Co z kredytem w przypadku rozstania?

W 2021 roku doszło do udzielenia rekordowej ilości kredytów hipotecznych przez Banki w Polsce. Klienci powierzający nam sprawę o rozwód, nie rzadko wskazują, że obawiają się co stanie się z kredytem hipotecznym w przypadku rozstania z małżonkiem. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu po krótce co tak naprawdę stanie się z kredytem w przypadku rozwodu. Rozwód […]

czytaj więcej ›

Czy jeden z małżonków może wziąć kredyt hipoteczny?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Co do zasady, nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby zawarcie umowy kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków. Niemniej jednak do zawarcia takiej umowy będzie potrzebna zgoda drugiego z małżonków. Bez takiej zgody Bank z całym prawdopodobieństwem nie udzieli nam kredytu hipotecznego. […]

czytaj więcej ›

Brak zgody rodzica na szczepienie dziecka

Kwestia dotycząca szczepień małoletnich dzieci jest sprawą indywidualną rodziców. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy rodzice posiadają odmienne zdanie co do kwestii zaszczepienia swojego potomka. Brak porozumienia między rodzicami w sprawie szczepienia dziecka Zarówno rodzic chcący zaszczepić dziecko, jak również ten, który nie wyraża zgody na takie szczepienie, może żądać, aby kwestia ta została niejako rozstrzygnięta […]

czytaj więcej ›

Alimenty od dziadków

Klienci Kancelarii bywają zdziwieni kiedy słyszą, że mogą dochodzić alimentów w imieniu małoletniego dziecka od jego dziadków (zarówno ze strony matki jak i ze strony ojca). Osobami, które w pierwszej kolejności muszą zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka są jego rodzice. Alimenty takie nie przysługują, gdy rodzice posiadają środki na zaspokojenie potrzeb dziecka, a z tylko sobie […]

czytaj więcej ›

Alimenty na rodzica – jak się uchylić? Kiedy można żądać?

Kwestia dochodzenia alimentów przez dzieci od rodziców, jak również pomiędzy małżonkami została omówiona w poprzednich wpisach. W niniejszym artykule zajmiemy się możliwością dochodzenia alimentów od dziecka przez rodziców. Alimenty na rodzica – kiedy możliwe? Rodzic może żądać alimentów od dziecka, gdy znajduje się niedostatku i nie posiada dochodów, które pozwoliłyby mu na pokrycie usprawiedliwionych kosztów […]

czytaj więcej ›

Opieka naprzemienna

Coraz częściej klienci Kancelarii chcący złożyć pozew o rozwód dopytują o kwestie związane z tzw. opieką naprzemienną nad dzieckiem. Kwestia opieki naprzemiennej nie została uregulowana jak dotąd w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, co nie oznacza, iż nie jest możliwe jej orzeczenie przez Sąd. Opieka naprzemienna nad dzieckiem Sądy kierując się dobrem dziecka, decydują się na […]

czytaj więcej ›

Opieka naprzemienna – a świadczenie wychowawcze – świadczenie 500 plus

W ostatnim czasie opublikowany został Wyrok Sądu Administracyjnegow Rzeszowie, który poruszył kwestie związane ze świadczeniem wychowawczym w przypadku tzw. opieki naprzemiennej, czyli wychowywania dziecka na zmianę przez oboje rodziców, którzy rozstali się. Czym jest opieka naprzemienna? Opieka naprzemienna sprawowana jest przez oboje rodziców w tzw. porównywalnych i powtarzających się okresach. Najczęściej polega to na tym, […]

czytaj więcej ›

Reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców

Dnia 09 października 2020 roku Sąd Najwyższy wydał bardzo interesujące orzeczenie, dotyczące reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W przedmiotowej sprawie doszło do przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła tego, czy w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica (np. ojca), który sprawuje aktualnie […]

czytaj więcej ›

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego

Dnia 17 listopada 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne z praktycznego punktu widzenia orzeczenie, które pozostaje bardzo ważne dla osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W przedmiotowej sprawie sporna okazała się kwestia pobierania świadczenia alimentacyjnego z funduszu przez osobę uprawnioną (tj. przez dziecko), w sytuacji gdy osoba obowiązana (np. ojciec) zmarła. Pierwotnie uznano, że […]

czytaj więcej ›

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji polega przede wszystkim na uchylaniu się od płacenia alimentów, kiedy obowiązek ten powstał na mocy wyroku sądowego/zawartej ugody. Aby mówić o przestępstwie nie alimentacji łączna wartość zaległości wynosi równowartość 3 nie zapłaconych alimentów, bądź w przypadku zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Przestępstwo niealimentacji w praktyce Jak się to […]

czytaj więcej ›

COVID a rozwód

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała ogólnoświatowy lockdown. Zamknięte zostały nie tylko hotele, restauracje, kina, ale także na pewien czas (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie) doszło również do wstrzymania rozpoznawania spraw przez Sądy. Aktualnie Sądy są otwarte, ale pracują w tzw. reżimie sanitarnym. Oznacza to, że do budynku Sądu mogą wejść jedynie osoby wezwane na […]

czytaj więcej ›

Adwokat a prawnik

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy Adwokatem a prawnikiem. Mianowicie, prawnikiem jest każda osoba, która skończyła wyższe jednolite studia o kierunku prawniczym i która uzyskała co najmniej tytuł magistra prawa. Z kolei Adwokat jest osobą, która oprócz ukończenia studiów prawniczych i pozytywnej obrony pracy magisterskiej, uzyskała również pozytywny wynik z egzaminu państwowego tj. […]

czytaj więcej ›

Adwokat a radca prawny

Klienci przed wyborem specjalisty, któremu powierzą prowadzenie swojej sprawy, najczęściej uzależniają jej zlecenie Adwokatowi lub Radcy prawnemu od stanu skomplikowania sprawy. Przyjęło się, że Adwokat jest potrzebny w najbardziej skomplikowanych sprawach, z kolei z usług Radcy prawnego należy korzystać w sprawach dotyczących prawa pracy, spraw gospodarczych, jak również w celu uzyskania porady prawnej, sporządzenia projektu […]

czytaj więcej ›

Adwokat z urzędu czy warto

W opinii publicznej mylnie przyjmuje się, iż Adwokat z urzędu pracuje gorzej od Adwokata wybranego przez swojego Mocodawcę. Zarówno Adwokat z urzędu jak i Adwokat wybrany z wyboru – są zobowiązani do działania na rzecz swojego Mandanta z takim samym zaangażowaniem. Adwokat z urzędu w praktyce Problematyczna pozostaje jednak kwestia, kiedy Adwokatem z urzędu w […]

czytaj więcej ›

Alimenty z zagranicy

Niejednokrotnie spotkaliśmy się z opinią, iż możliwość dochodzenia świadczenia alimentacyjnego od osoby, która nie mieszka bądź nie pracuje w Polsce jest niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Alimenty z zagranicy w praktyce Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku braku możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w kraju z uwagi na ich bezskuteczność, możliwe jest dochodzenie tychże należności poza […]

czytaj więcej ›

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy

Przed podjęciem współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem zasadne jest określenie wzajemnych praw i obowiązków. Często klienci nie wiedzą, co wchodzi w zakres świadczonej przez pełnomocnika usługi – zakres ten powinien być z góry ustalony pomiędzy stronami. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy to z braku odpowiedniego porozumienia, w ocenie Klienta Adwokat nie wywiąże się z zawartej z […]

czytaj więcej ›

Jak się rozwieść?

Klienci często pytają co robić aby uzyskać rozwód. Przede wszystkim należy dokładnie zastanowić się, czy istnieją przesłanki do orzeknięcia rozwodu, czy w naszej sprawie właściwym rozwiązaniem nie będzie np. separacja, ewentualnie czy istnieją szanse na powrót do wspólnego pożycia, podjęcie stosownej terapii. Jak się rozwieść w praktyce? Jeżeli mimo wszystko zdecydowani jesteśmy na rozwód, powinniśmy […]

czytaj więcej ›

Ile trwa rozwód?

Najczęstszym pytaniem zadawanym przez Klientów naszej Kancelarii, którzy przychodzą po poradę prawną dotyczącą sprawy rozwodowej lub powierzają jej prowadzenie jest – ile trwa rozwód, jak długo muszę czekać aby się rozwieść? Ile trwa uzyskanie rozwodu? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż niemożliwe jest z góry dokładne określenie, jak długo sprawa rozwodowa będzie trwać oraz kiedy […]

czytaj więcej ›

Ile kosztuje napisanie pisma przez prawnika

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest np. adwokat uzależnione jest od różnych czynników, m.in. od rodzaju pisma, skomplikowania sprawy, czasami również konieczności zapoznania się z dodatkowymi materiałami znajdującymi się w aktach innej sprawy, odszukaniem konkretnych akt sprawy. Od czego zależy koszt napisania pisma przez prawnika? Zazwyczaj koszt sporządzenia pisma przez prawnika […]

czytaj więcej ›

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty

Koszt wynagrodzenia Kancelarii w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych uzależniony jest od rodzaju sprawy – czy wnosimy o podwyższenie, o obniżenie, o uchylenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Istotne jest również czy możliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy i zawarcie ugody, czy też strony pozostają ze sobą w konflikcie co znacznie wydłuży proces. Ile kosztuje prowadzenie sprawy o […]

czytaj więcej ›

Ile kosztuje adwokat?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż twierdzenia, że na Adwokata stać tylko najbogatszych są nie prawdziwe. Jednocześnie krążące od wielu lat opinie, że Adwokaci pobierają wysokie wynagrodzenia, za krótki czas pracy również mijają się z prawdą. Wynagrodzenie adwokata – od czego zależy? Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika uzależnione jest m. in. od rodzaju sprawy, problematyki, dającej się […]

czytaj więcej ›

Ile kosztuje porada prawna?

Po pierwsze należy obalić mit, że konsultacja z prawnikiem jest bardzo droga. Porada prawna – gdzie jej szukać? Porad prawnych udzielają profesjonalne kancelarie prowadzone przez adwokatów oraz radców prawnych. Znacznie lepiej jest wybierać kancelarie, które specjalizują się w danej dziedzinie, na przykład w prawie rodzinnym, sprawach majątkowych małżonków, prawie gospodarczym czy prawie pracy, bowiem możemy […]

czytaj więcej ›

Rozwód a dziecko

Wraz z orzeczeniem rozwodu należy uregulować między małżonkami sprawy związane z ich wspólnym małoletnim dzieckiem, czyli takim, które nie ukończyło 18 roku życia. Chodzi przede wszystkim o to, z kim dziecko ma mieszkać po rozwodzie i jakie prawa do dziecka (oraz obowiązki) ma mieć ten drugi rodzic, z którym dziecko nie będzie mieszkać na stałe. […]

czytaj więcej ›

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie wymaga przede wszystkim zgody obojga małżonków na taką formę rozwiązania małżeństwa. Zatem to obie strony muszą dążyć do rozwodu bez niczyjej winy.   Ta forma pozwala na  szybkie zakończenie sprawy o rozwód (pod warunkiem uzgodnienie wszystkich kwestii związanych z rozwodem, a więc głównie związanych z opieka nad dziećmi, kontaktami z […]

czytaj więcej ›

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu powinna być konsultacja z prawnikiem czy na pewno wszystkie warunki do rozpoczęcia procesu rozwodowego zostały spełnione. Często bowiem zdarza się tak, że klienci za wcześnie chcą złożyć pozew w sądzie albo nie są odpowiednio przygotowani (w tym na złożenie pozwu nie pozwala sytuacja wspólnych dzieci, które nie są jeszcze gotowe […]

czytaj więcej ›

Rozwód z orzeczeniem o winie

Znaczna część osób, która rozważa zakończenie swojego małżeństwa, zastanawia się na tym, czy domagać się orzeczenia przez Sąd winy współmałżonka. Decyzja związana z orzeczeniem winy często kierowana jest emocjami wynikającymi na przykład z tego, że kobieta lub mężczyzna niespodziewanie dowiaduje się, że jest oszukiwany, zdradzany. Większość z nas jednak nie zdaje sobie sprawy z czym […]

czytaj więcej ›

Separacja a rozwód

Klienci Kancelarii często mają dylemat związany z tym, czy wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu czy separacji. Różnice pomiędzy separacją a rozwodem Podstawowa różnica jest taka, że rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa. Separacja natomiast polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Przy separacji każde z małżonków może […]

czytaj więcej ›